λέγω
Englishman's Concordance
λέγω (legō) — 213 Occurrences

Matthew 3:9 V-PIA-1S
GRK: τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for our father; for I say to you that from these
KJV: for I say unto you,
INT: Abraham I say indeed to you

Matthew 5:18 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἕως
NAS: For truly I say to you, until heaven
KJV: For verily I say unto you, Till
INT: truly indeed I say to you until

Matthew 5:20 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: For I say to you that unless
KJV: For I say unto you, That
INT: I say indeed to you

Matthew 5:22 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: But I say to you that everyone
KJV: But I say unto you, That
INT: I moreover say to you that

Matthew 5:26 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι οὐ
NAS: Truly I say to you, you will not come
KJV: Verily I say unto thee, Thou shalt
INT: Truly I say to you no

Matthew 5:28 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: but I say to you that everyone
KJV: But I say unto you, That
INT: I moreover say to you that

Matthew 5:32 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: but I say to you that everyone
KJV: But I say unto you, That
INT: I moreover say to you that

Matthew 5:34 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ
NAS: But I say to you, make no
KJV: But I say unto you, Swear
INT: I moreover say to you not

Matthew 5:39 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ
NAS: But I say to you, do not resist
KJV: But I say unto you, That ye resist
INT: I moreover say to you not

Matthew 5:44 V-PIA-1S
GRK: Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ἀγαπᾶτε
NAS: But I say to you, love your enemies
KJV: But I say unto you, Love
INT: I moreover say to you Love

Matthew 6:2 V-PIA-1S
GRK: ἀνθρώπων ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν
NAS: Truly I say to you, they have
KJV: men. Verily I say unto you, They have
INT: men Truly I say to you they have

Matthew 6:5 V-PIA-1S
GRK: ἀνθρώποις ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν
NAS: Truly I say to you, they have
KJV: of men. Verily I say unto you,
INT: by men Truly I say to you they have

Matthew 6:16 V-PIA-1S
GRK: νηστεύοντες ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀπέχουσιν
NAS: Truly I say to you, they have
KJV: to fast. Verily I say unto you,
INT: fasting Truly I say to you they have

Matthew 6:25 V-PIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ
NAS: reason I say to you, do not be worried
KJV: Therefore I say unto you, Take no
INT: Because of this I say to you not

Matthew 6:29 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: yet I say to you that not even Solomon
KJV: And yet I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 8:9 V-PIA-1S
GRK: στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι
NAS: under me; and I say to this one,
KJV: me: and I say to this [man], Go,
INT: soldiers and I say to this [one] Go

Matthew 8:10 V-PIA-1S
GRK: ἀκολουθοῦσιν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν παρ'
INT: following Truly I say to you except

Matthew 8:11 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: I say to you that many will come
KJV: And I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 10:15 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτότερον
NAS: Truly I say to you, it will be more tolerable
KJV: Verily I say unto you, It shall be
INT: Truly I say to you More tolerable

Matthew 10:23 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν οὐ
NAS: for truly I say to you, you will not finish
KJV: for verily I say unto you, Ye shall
INT: truly indeed I say to you no

Matthew 10:27 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ἐν
NAS: What I tell you in the darkness,
KJV: What I tell you in
INT: What I tell you in

Matthew 10:42 V-PIA-1S
GRK: μαθητοῦ ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
NAS: truly I say to you, he shall not lose
KJV: verily I say unto you,
INT: of a disciple truly I say to you no

Matthew 11:9 V-PIA-1S
GRK: ἰδεῖν ναί λέγω ὑμῖν καὶ
NAS: Yes, I tell you, and one who is more
KJV: A prophet? yea, I say unto you, and
INT: to see Yes I say to you and [one]

Matthew 11:11 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ
NAS: Truly I say to you, among those born
KJV: Verily I say unto you, Among
INT: Truly I say to you not

Matthew 11:22 V-PIA-1S
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν Τύρῳ
NAS: Nevertheless I say to you, it will be more tolerable
KJV: But I say unto you, It shall be
INT: But I say to you For Tyre

Matthew 11:24 V-PIA-1S
GRK: πλὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Nevertheless I say to you that it will be more tolerable
KJV: But I say unto you, That
INT: But I say to you that

Matthew 12:6 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: But I say to you that something greater
KJV: But I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 12:31 V-PIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πᾶσα
NAS: Therefore I say to you, any sin
KJV: Wherefore I say unto you,
INT: Because of this I say to you Every

Matthew 12:36 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: But I tell you that every careless
KJV: But I say unto you, That
INT: I say moreover to you

Matthew 13:17 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: For truly I say to you that many
KJV: For verily I say unto you, That
INT: truly indeed I say to you that

Matthew 16:18 V-PIA-1S
GRK: δέ σοι λέγω ὅτι σὺ
NAS: I also say to you that you are Peter,
KJV: And I say also unto thee,
INT: moreover to you say That you

Matthew 16:28 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, there are some
KJV: Verily I say unto you, There be
INT: Truly I say to you

Matthew 17:12 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: but I say to you that Elijah already
KJV: But I say unto you, That
INT: I say however to you

Matthew 17:20 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν
NAS: for truly I say to you, if
INT: truly indeed I say to you If

Matthew 18:3 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν
INT: said Truly I say to you if

Matthew 18:10 V-PIA-1S
GRK: μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: little ones, for I say to you that their angels
KJV: little ones; for I say unto you, That
INT: little ones of these I say indeed to you

Matthew 18:13 V-PIA-1S
GRK: αὐτό ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: it, truly I say to you, he rejoices
KJV: verily I say unto you,
INT: it truly I say to you that

Matthew 18:18 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅσα
NAS: Truly I say to you, whatever you bind
KJV: Verily I say unto you, Whatsoever
INT: Truly I say to you how many

Matthew 18:19 V-PIA-1S
GRK: Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Again I say to you, that if two
KJV: Again I say unto you, That
INT: Again truly I say to you that

Matthew 18:22 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Οὐ λέγω σοι ἕως
NAS: said to him, I do not say to you, up to seven times,
KJV: saith unto him, I say not unto thee,
INT: Jesus not I say to you up to

Matthew 19:9 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: And I say to you, whoever divorces
KJV: And I say unto you,
INT: I say moreover to you

Matthew 19:23 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: of him Truly I say to you that

Matthew 19:24 V-PIA-1S
GRK: πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν εὐκοπώτερόν
NAS: Again I say to you, it is easier
KJV: And again I say unto you, It is
INT: again moreover I say to you easier

Matthew 19:28 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: to them Truly I say to you that

Matthew 21:21 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν
INT: to them Truly I say to you If

Matthew 21:27 V-PIA-1S
GRK: Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν
NAS: to them, Neither will I tell you by what
INT: Neither I tell you by

Matthew 21:31 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: to them, Truly I say to you that the tax collectors
KJV: unto them, Verily I say unto you, That
INT: Jesus Truly I say to you that

Matthew 21:43 V-PIA-1S
GRK: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Therefore I say to you, the kingdom
KJV: Therefore say I unto you,
INT: Because of this I say to you that

Matthew 23:36 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἥξει
NAS: Truly I say to you, all these
KJV: Verily I say unto you, All
INT: Truly I say to you will come

Matthew 23:39 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: For I say to you, from now
KJV: For I say unto you, Ye shall
INT: I say indeed to you

Matthew 24:2 V-PIA-1S
GRK: πάντα ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
INT: all Truly I say to you none

Matthew 24:34 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, this generation
KJV: Verily I say unto you, This
INT: Truly I say to you that

Matthew 24:47 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you that he will put him in charge
KJV: Verily I say unto you, That
INT: Truly I say to you that

Matthew 25:12 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ
INT: he said Truly I say to you not

Matthew 25:40 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ'
NAS: will answer and say to them, 'Truly
KJV: Verily I say unto you,
INT: to them Truly I say to you to the extent

Matthew 25:45 V-PIA-1S
GRK: λέγων Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐφ'
KJV: Verily I say unto you,
INT: saying Truly I say to you to the extent

Matthew 26:13 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅπου
NAS: Truly I say to you, wherever this
KJV: Verily I say unto you, Wheresoever
INT: Truly I say to you wherever

Matthew 26:21 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: he said Truly I say to you that

Matthew 26:29 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: But I say to you, I will not drink
KJV: But I say unto you, I will
INT: I say moreover to you

Matthew 26:34 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι
NAS: to him, Truly I say to you that this
KJV: unto him, Verily I say unto thee, That
INT: Jesus Truly I say to you that

Matthew 26:64 V-PIA-1S
GRK: εἶπας πλὴν λέγω ὑμῖν ἀπ'
INT: have said Moreover I say to you from

Mark 2:11 V-PIA-1S
GRK: Σοὶ λέγω ἔγειρε ἆρον
NAS: I say to you, get up, pick
KJV: I say unto thee, Arise,
INT: To you I say arise take up

Mark 3:28 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, all sins
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you that

Mark 5:41 V-PIA-1S
GRK: κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε
NAS: Little girl, I say to you, get
KJV: Damsel, I say unto thee,
INT: little girl to you I say arise

Mark 6:11 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἀνεκτοτερον
KJV: Verily I say unto you,
INT: against them Truly I say to you more tolerable

Mark 8:12 V-PIA-1S
GRK: σημεῖον ἀμὴν λέγω ὑμῖν εἰ
NAS: Truly I say to you, no
KJV: verily I say unto you,
INT: a sign Truly I say to you if

Mark 9:1 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: to them, Truly I say to you, there are some
KJV: unto them, Verily I say unto you, That
INT: to them Truly I say to you That

Mark 9:13 V-PIA-1S
GRK: ἀλλὰ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: But I say to you that Elijah
KJV: But I say unto you, That
INT: but I say to you that

Mark 9:41 V-PIA-1S
GRK: ἐστέ ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: truly I say to you, he will not lose
KJV: verily I say unto you,
INT: you are truly I say to you that

Mark 10:15 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς
NAS: Truly I say to you, whoever
KJV: Verily I say unto you, Whosoever
INT: Truly I say to you whoever

Mark 10:29 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐδεὶς
NAS: Truly I say to you, there is no one
KJV: Verily I say unto you,
INT: Jesus Truly I say to you No one

Mark 11:23 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, whoever says
KJV: For verily I say unto you, That
INT: Truly I say to you that

Mark 11:24 V-PIA-1S
GRK: διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν πάντα
NAS: Therefore I say to you, all things
KJV: Therefore I say unto you, What
INT: because of this I say to you All things

Mark 11:33 V-PIA-1S
GRK: Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν
NAS: to them, Nor will I tell you by what
KJV: Neither do I tell you by
INT: Neither I tell you by

Mark 12:43 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: to them, Truly I say to you, this
KJV: unto them, Verily I say unto you, That
INT: to them Truly I say to you that

Mark 13:30 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, this generation
KJV: Verily I say unto you, that
INT: Truly I say to you that

Mark 13:37 V-PIA-1S
GRK: δὲ ὑμῖν λέγω πᾶσιν λέγω
NAS: What I say to you I say to all,
KJV: And what I say unto you I say
INT: moreover to you I say to all I say

Mark 13:37 V-PIA-1S
GRK: λέγω πᾶσιν λέγω γρηγορεῖτε
NAS: I say to you I say to all,
KJV: I say unto you I say unto all, Watch.
INT: I say to all I say Watch

Mark 14:9 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν δὲ λέγω ὑμῖν ὅπου
NAS: Truly I say to you, wherever
KJV: Verily I say unto you, Wheresoever
INT: Truly moreover I say to you wherever

Mark 14:18 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: said Truly I say to you that

Mark 14:25 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, I will never
KJV: Verily I say unto you, I will
INT: Truly I say to you that

Mark 14:30 V-PIA-1S
GRK: Ἰησοῦς Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι
NAS: to him, Truly I say to you, that this
KJV: unto him, Verily I say unto thee, That
INT: Jesus Truly I say to you that

Luke 3:8 V-PIA-1S
GRK: τὸν Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for our father,' for I say to you that from these
KJV: for I say unto you,
INT: Abraham I say indeed to you

Luke 4:24 V-PIA-1S
GRK: δέ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: moreover Truly I say to you that

Luke 4:25 V-PIA-1S
GRK: ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν πολλαὶ
NAS: But I say to you in truth,
KJV: But I tell you of
INT: in truth moreover I say to you many

Luke 5:24 V-PIA-1S
GRK: παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω ἔγειρε καὶ
INT: paralyzed [man] To you I say Arise and

Luke 6:27 V-PIA-1S
GRK: Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν
NAS: But I say to you who hear, love
KJV: But I say unto you which
INT: But to you I say who hear

Luke 6:46 V-PIA-1S
GRK: ποιεῖτε ἃ λέγω
NAS: and do not do what I say?
KJV: not the things which I say?
INT: do what I say

Luke 7:8 V-PIA-1S
GRK: στρατιώτας καὶ λέγω τούτῳ Πορεύθητι
NAS: under me; and I say to this one,
KJV: soldiers, and I say unto one, Go,
INT: soldiers and I say to this [one] Go

Luke 7:9 V-PIA-1S
GRK: ὄχλῳ εἶπεν Λέγω ὑμῖν οὐδὲ
INT: crowd said I say to you not even

Luke 7:14 V-PIA-1S
GRK: Νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι
INT: Young man to you I say Arise

Luke 7:26 V-PIA-1S
GRK: προφήτην ναί λέγω ὑμῖν καὶ
NAS: Yes, I say to you, and one who is more
KJV: A prophet? Yea, I say unto you, and
INT: a prophet Yes I say to you and [one]

Luke 7:28 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν μείζων
NAS: I say to you, among those born
KJV: For I say unto you, Among
INT: I say to you a greater

Luke 7:47 V-PIA-1S
GRK: οὗ χάριν λέγω σοι ἀφέωνται
NAS: reason I say to you, her sins,
KJV: Wherefore I say unto thee, Her
INT: this therefore I say to you forgiven have been

Luke 9:27 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: But I say to you truthfully,
KJV: But I tell you of a truth,
INT: I say moreover to you

Luke 10:12 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: I say to you, it will be more tolerable
KJV: But I say unto you, that
INT: I say to you that

Luke 10:24 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for I say to you, that many prophets
KJV: For I tell you, that
INT: I say indeed to you

Luke 11:8 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν εἰ
NAS: I tell you, even though
KJV: I say unto you, Though
INT: I say to you if

Luke 11:9 V-PIA-1S
GRK: Κἀγὼ ὑμῖν λέγω αἰτεῖτε καὶ
NAS: So I say to you, ask,
KJV: And I say unto you, Ask,
INT: And I to you say Ask and

Luke 11:51 V-PIA-1S
GRK: οἴκου ναί λέγω ὑμῖν ἐκζητηθήσεται
NAS: [of God]; yes, I tell you, it shall be charged
KJV: verily I say unto you,
INT: house yes I say to you it will be required

Luke 12:4 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: I say to you, My friends,
KJV: And I say unto you my
INT: I say moreover to you

Luke 12:5 V-PIA-1S
GRK: γέενναν ναί λέγω ὑμῖν τοῦτον
NAS: into hell; yes, I tell you, fear Him!
KJV: hell; yea, I say unto you, Fear
INT: hell yes I say to you him

Luke 12:8 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: And I say to you, everyone who
KJV: Also I say unto you, Whosoever
INT: I say moreover to you

Luke 12:22 V-PIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν μὴ
INT: Because of this I say to you not

Luke 12:27 V-PIA-1S
GRK: οὐδὲ νήθει λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: spin; but I tell you, not even
KJV: and yet I say unto you,
INT: nor do they spin I say moreover to you

Luke 12:37 V-PIA-1S
GRK: γρηγοροῦντας ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: truly I say to you, that he will gird
KJV: watching: verily I say unto you, that
INT: watching Truly I say to you that

Luke 12:44 V-PIA-1S
GRK: ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you that he will put him in charge
KJV: Of a truth I say unto you, that
INT: Of a truth I say to you that

Luke 12:51 V-PIA-1S
GRK: γῇ οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ'
NAS: on earth? I tell you, no,
KJV: on earth? I tell you, Nay;
INT: earth No I say to you but

Luke 12:59 V-PIA-1S
GRK: λέγω σοι οὐ
NAS: I say to you, you will not get
KJV: I tell thee, thou shalt
INT: I say to you no

Luke 13:3 V-PIA-1S
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ'
NAS: I tell you, no, but unless
KJV: I tell you, Nay:
INT: No I say to you but

Luke 13:5 V-PIA-1S
GRK: οὐχί λέγω ὑμῖν ἀλλ'
NAS: I tell you, no, but unless
KJV: I tell you, Nay:
INT: No I say to you but

Luke 13:24 V-PIA-1S
GRK: ὅτι πολλοί λέγω ὑμῖν ζητήσουσιν
NAS: for many, I tell you, will seek
KJV: for many, I say unto you, will seek
INT: for many I say to you will seek

Luke 13:35 V-PIA-1S
GRK: οἶκος ὑμῶν λέγω δὲ ὑμῖν
NAS: is left to you [desolate]; and I say to you, you will not see
KJV: and verily I say unto you,
INT: house of you I say moreover to you

Luke 14:24 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: For I tell you, none of those
KJV: For I say unto you, That
INT: I say indeed to you

Luke 15:7 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: I tell you that in the same way,
KJV: I say unto you, that
INT: I say to you that

Luke 15:10 V-PIA-1S
GRK: οὕτως λέγω ὑμῖν γίνεται
NAS: In the same way, I tell you, there is joy
KJV: Likewise, I say unto you, there is
INT: Thus I say to you there is

Luke 16:9 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ ὑμῖν λέγω ἑαυτοῖς ποιήσατε
NAS: And I say to you, make friends
KJV: And I say unto you, Make
INT: I to you say For yourselves make

Luke 17:34 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ταύτῃ
NAS: I tell you, on that night
KJV: I tell you, in that
INT: I say to you In that

Luke 18:8 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: I tell you that He will bring about
KJV: I tell you that
INT: I say to you that

Luke 18:14 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν κατέβη
NAS: I tell you, this man went
KJV: I tell you, this man
INT: I say to you Went down

Luke 18:17 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὃς
NAS: Truly I say to you, whoever
KJV: Verily I say unto you, Whosoever
INT: Truly I say to you whoever

Luke 18:29 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῖς Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: to them Truly I say to you That

Luke 19:26 V-PIA-1S
GRK: λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: I tell you that to everyone who has,
KJV: For I say unto you, That
INT: I say to you that

Luke 19:40 V-PIA-1S
GRK: ἀποκριθεὶς εἶπεν Λέγω ὑμῖν ἐὰν
INT: having answered he said I say to you if

Luke 20:8 V-PIA-1S
GRK: Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν
INT: Neither I tell you by

Luke 21:3 V-PIA-1S
GRK: εἶπεν Ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: he said Of a truth I say to you that

Luke 21:32 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: Truly I say to you, this generation
KJV: Verily I say unto you,
INT: Truly I say to you that

Luke 22:16 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for I say to you, I shall never again
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you

Luke 22:18 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: for I say to you, I will not drink
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you

Luke 22:34 V-PIA-1S
GRK: δὲ εἶπεν Λέγω σοι Πέτρε
INT: and he said I tell you Peter

Luke 22:37 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν
NAS: For I tell you that this
KJV: one.For I say unto you, that
INT: I say indeed to you

Luke 23:43 V-PIA-1S
GRK: Ἀμήν σοι λέγω σήμερον μετ'
INT: Truly to you I say today with

John 1:51 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὄψεσθε
NAS: truly, I say to you, you will see
KJV: verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you you will see

John 3:3 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν
INT: Truly truly I say to you if

John 3:5 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν
NAS: truly, I say to you, unless
KJV: verily, I say unto thee,
INT: Truly truly I say to you if

John 3:11 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτι
NAS: truly, I say to you, we speak
KJV: verily, I say unto thee,
INT: Truly truly I say to you That

John 4:35 V-PIA-1S
GRK: ἔρχεται ἰδοὺ λέγω ὑμῖν ἐπάρατε
NAS: Behold, I say to you, lift
KJV: behold, I say unto you,
INT: comes Behold I say to you Lift up

John 5:19 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
NAS: truly, I say to you, the Son
INT: Truly truly I say to you not

John 5:24 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: truly, I say to you, he who hears
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you that

John 5:25 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: truly, I say to you, an hour
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say you that

John 5:34 V-PIA-1S
GRK: ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς
NAS: is not from man, but I say these things
KJV: but these things I say, that ye
INT: but these things I say that you

John 6:26 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ζητεῖτέ
INT: Truly truly I say to you You seek

John 6:32 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐ
INT: Truly truly I say to you Not

John 6:47 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ
NAS: truly, I say to you, he who believes
KJV: verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you He that

John 6:53 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν
INT: Truly truly I say to you if

John 8:34 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: truly, I say to you, everyone
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you that

John 8:45 V-PIA-1S
GRK: τὴν ἀλήθειαν λέγω οὐ πιστεύετέ
NAS: But because I speak the truth,
KJV: I tell [you] the truth,
INT: the truth speak not you do believe

John 8:46 V-PIA-1S
GRK: εἰ ἀλήθειαν λέγω διὰ τί
NAS: Me of sin? If I speak truth, why
KJV: And if I say the truth, why
INT: if truth I speak because of why

John 8:51 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐάν
NAS: Truly, truly, I say to you, if anyone
KJV: Verily, verily, I say unto you, If
INT: Truly truly I say to you If

John 8:58 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν πρὶν
INT: Truly truly I say to you Before

John 10:1 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ
NAS: truly, I say to you, he who does not enter
KJV: verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you He that

John 10:7 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: Truly truly I say to you

John 12:24 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν
NAS: truly, I say to you, unless
KJV: Verily, verily, I say unto you, Except
INT: Truly truly I say to you if

John 13:16 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν οὐκ
NAS: truly, I say to you, a slave
KJV: verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you not

John 13:18 V-PIA-1S
GRK: πάντων ὑμῶν λέγω ἐγὼ οἶδα
NAS: I do not speak of all of you. I know
KJV: I speak not of
INT: all of you I speak I know

John 13:19 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ
NAS: From now on I am telling you before
KJV: Now I tell you before
INT: from now I tell you before

John 13:20 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ
NAS: truly, I say to you, he who receives
KJV: verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you He that

John 13:21 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
INT: Truly truly I say to you that

John 13:33 V-PIA-1S
GRK: καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι
INT: so to you I say presently

John 13:38 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι οὐ
NAS: truly, I say to you, a rooster
KJV: verily, I say unto thee,
INT: Truly truly I say to you no

John 14:10 V-PIA-1S
GRK: ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ'
NAS: is in Me? The words that I say to you I do not speak
INT: which I speak to you from

John 14:12 V-PIA-1S
GRK: Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὁ
NAS: truly, I say to you, he who believes
KJV: verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you He that

John 15:15 V-PIA-1S
GRK: οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους
NAS: No longer do I call you slaves,
KJV: Henceforth I call you not
INT: No longer I call you servants

John 16:7 V-PIA-1S
GRK: τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν συμφέρει
NAS: But I tell you the truth,
KJV: Nevertheless I tell you the truth;
INT: the truth say to you It is profitable

John 16:20 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: truly, I say to you, that you will weep
KJV: Verily, verily, I say unto you, That
INT: Truly truly I say to you that

John 16:23 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἄν
NAS: Truly, truly, I say to you, if you ask
KJV: Verily, verily, I say unto you,
INT: Truly truly I say to you anyhow

John 16:26 V-PIA-1S
GRK: καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: in My name, and I do not say to you that I will request
KJV: name: and I say not unto you,
INT: and not I say to you that

John 21:18 V-PIA-1S
GRK: ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι ὅτε
NAS: truly, I say to you, when
KJV: Verily, verily, I say unto thee, When
INT: Truly truly I say to you When

Acts 5:38 V-PIA-1S
GRK: τὰ νῦν λέγω ὑμῖν ἀπόστητε
NAS: in the present case, I say to you, stay away
KJV: And now I say unto you, Refrain
INT: now I say to you Withdraw

Romans 3:5 V-PIA-1S
GRK: κατὰ ἄνθρωπον λέγω
NAS: what shall we say? The God
KJV: vengeance? (I speak as
INT: According to man I speak

Romans 6:19 V-PIA-1S
GRK: ἀνθρώπινον λέγω διὰ τὴν
NAS: I am speaking in human terms because
KJV: I speak after the manner of men
INT: Humanly I speak on account of the

Romans 9:1 V-PIA-1S
GRK: Ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ
NAS: I am telling the truth in Christ,
KJV: I say the truth in
INT: Truth I speak in Christ

Romans 10:18 V-PIA-1S
GRK: ἀλλὰ λέγω μὴ οὐκ
NAS: But I say, surely they have never
KJV: But I say, Have they not
INT: But I ask no not

Romans 10:19 V-PIA-1S
GRK: ἀλλὰ λέγω μὴ Ἰσραὴλ
NAS: But I say, surely Israel
KJV: But I say, Did not
INT: But I ask not Israel

Romans 11:1 V-PIA-1S
GRK: Λέγω οὖν μὴ
NAS: I say then, God
KJV: I say then,
INT: I say then not

Romans 11:11 V-PIA-1S
GRK: Λέγω οὖν μὴ
NAS: I say then, they did not stumble
KJV: I say then,
INT: I say then not

Romans 11:13 V-PIA-1S
GRK: Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς ἔθνεσιν
NAS: But I am speaking to you who are Gentiles.
KJV: For I speak to you Gentiles,
INT: To you indeed I speak the Gentiles

Romans 12:3 V-PIA-1S
GRK: Λέγω γὰρ διὰ
NAS: given to me I say to everyone
KJV: For I say, through the grace
INT: I say indeed through

Romans 15:8 V-PIA-1S
GRK: λέγω γὰρ Χριστὸν
NAS: For I say that Christ has become
KJV: Now I say that Jesus Christ
INT: I say indeed Christ

1 Corinthians 1:12 V-PIA-1S
GRK: λέγω δὲ τοῦτο
NAS: Now I mean this, that each one
KJV: Now this I say, that every one
INT: I say moreover this

1 Corinthians 6:5 V-PIA-1S
GRK: ἐντροπὴν ὑμῖν λέγω οὕτως οὐκ
NAS: I say [this] to your shame.
KJV: I speak to your shame.
INT: shame to you I say this Thus not

1 Corinthians 7:6 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συνγνώμην
NAS: But this I say by way of concession,
KJV: But I speak this by
INT: this moreover I say by way of permission

1 Corinthians 7:8 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δὲ τοῖς
NAS: But I say to the unmarried
KJV: I say therefore to the unmarried
INT: I say moreover to the

1 Corinthians 7:12 V-PIA-1S
GRK: δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ οὐχ
NAS: But to the rest I say, not the Lord,
KJV: But to the rest speak I, not
INT: moreover rest say I not

1 Corinthians 7:35 V-PIA-1S
GRK: αὐτῶν σύμφορον λέγω οὐχ ἵνα
NAS: This I say for your own benefit;
KJV: And this I speak for your
INT: yourselves benefit I say not that

1 Corinthians 10:15 V-PIA-1S
GRK: ὡς φρονίμοις λέγω κρίνατε ὑμεῖς
NAS: I speak as to wise men; you judge
KJV: I speak as to wise men;
INT: As to intelligent ones I speak judge you

1 Corinthians 10:29 V-PIA-1S
GRK: συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν
NAS: I mean not your own conscience,
KJV: Conscience, I say, not thine own,
INT: Conscience moreover I say not that

1 Corinthians 15:51 V-PIA-1S
GRK: μυστήριον ὑμῖν λέγω πάντες οὐ
NAS: Behold, I tell you a mystery;
KJV: Behold, I shew you a mystery;
INT: a mystery to you I tell All not

2 Corinthians 6:13 V-PIA-1S
GRK: ὡς τέκνοις λέγω πλατύνθητε καὶ
NAS: exchange-- I speak as to children--
KJV: in the same, (I speak as
INT: as to children I speak be expanded also

2 Corinthians 7:3 V-PIA-1S
GRK: κατάκρισιν οὐ λέγω προείρηκα γὰρ
NAS: I do not speak to condemn
KJV: I speak not [this] to
INT: condemnation not I speak I have before said indeed

2 Corinthians 8:8 V-PIA-1S
GRK: κατ' ἐπιταγὴν λέγω ἀλλὰ διὰ
NAS: I am not speaking [this] as a command,
KJV: I speak not by
INT: according to a command do I speak but through

2 Corinthians 9:4 V-PSA-1P
GRK: ἵνα μὴ λέγω ὑμεῖς ἐν
NAS: you unprepared, we -- not to speak of you -- will be put to shame
KJV: we (that we say not, ye)
INT: that not we might say you in

2 Corinthians 11:16 V-PIA-1S
GRK: Πάλιν λέγω μή τίς
NAS: Again I say, let no one
KJV: I say again, Let
INT: Again I say Not anyone

2 Corinthians 11:21 V-PIA-1S
GRK: κατὰ ἀτιμίαν λέγω ὡς ὅτι
NAS: To [my] shame I [must] say that we have been weak
KJV: I speak as concerning reproach,
INT: As to dishonor I speak as that

2 Corinthians 11:21 V-PIA-1S
GRK: ἐν ἀφροσύνῃ λέγω τολμῶ κἀγώ
NAS: [else] is bold-- I speak in foolishness--
KJV: is bold, (I speak foolishly,)
INT: in foolishness I speak am daring I also

Galatians 1:9 V-PIA-1S
GRK: ἄρτι πάλιν λέγω εἴ τις
NAS: so I say again
KJV: we said before, so say I now again,
INT: presently again I say If anyone

Galatians 3:15 V-PIA-1S
GRK: κατὰ ἄνθρωπον λέγω ὅμως ἀνθρώπου
NAS: Brethren, I speak in terms of human
KJV: Brethren, I speak after the manner of
INT: according to man I am speaking even of man

Galatians 3:17 V-PIA-1S
GRK: τοῦτο δὲ λέγω διαθήκην προκεκυρωμένην
NAS: What I am saying is this: the Law,
KJV: this I say, [that] the covenant,
INT: This moreover I say [the] covenant confirmed beforehand

Galatians 4:1 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δέ ἐφ'
NAS: Now I say, as long as the heir
KJV: Now I say, [That] the heir, as long as
INT: I say moreover for

Galatians 5:2 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι
NAS: I, Paul, say to you that if
KJV: I Paul say unto you, that
INT: I Paul say to you that

Galatians 5:16 V-PIA-1S
GRK: Λέγω δέ πνεύματι
NAS: But I say, walk by the Spirit,
KJV: [This] I say then, Walk
INT: I say moreover By [the] Spirit

Ephesians 4:17 V-PIA-1S
GRK: Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι
NAS: So this I say, and affirm together
KJV: This I say therefore, and
INT: This therefore I say and testify

Ephesians 5:32 V-PIA-1S
GRK: ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν
NAS: is great; but I am speaking with reference
KJV: but I speak concerning Christ
INT: I moreover speak as to Christ

Philippians 3:18 V-PIA-1S
GRK: καὶ κλαίων λέγω τοὺς ἐχθροὺς
NAS: you, and now tell you even
KJV: and now tell you even weeping,
INT: even weeping I tell [you they are] enemies

Philippians 4:11 V-PIA-1S
GRK: καθ' ὑστέρησιν λέγω ἐγὼ γὰρ
NAS: Not that I speak from want,
KJV: Not that I speak in respect of want:
INT: as to destitution I speak I indeed

Colossians 2:4 V-PIA-1S
GRK: Τοῦτο λέγω ἵνα μηδεὶς
NAS: I say this so
KJV: And this I say, lest any man
INT: And this I say that no one

1 Timothy 2:7 V-PIA-1S
GRK: ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω οὐ ψεύδομαι
NAS: and an apostle (I am telling the truth,
KJV: and an apostle, (I speak the truth in
INT: apostle [the] truth I speak not I do lie

2 Timothy 2:7 V-PIA-1S
GRK: νόει ὃ λέγω δώσει γάρ
NAS: what I say, for the Lord
KJV: Consider what I say; and the Lord
INT: Consider the things I say may give for

Philemon 1:19 V-PSA-1S
GRK: ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι
NAS: I will repay it (not to mention to you that you owe
KJV: I do not say to thee how
INT: that not I might say to you that

Philemon 1:21 V-PIA-1S
GRK: ὑπὲρ ἃ λέγω ποιήσεις
NAS: more than what I say.
KJV: do more than I say.
INT: above what I may say you will do

Hebrews 11:32 V-PSA-1S
GRK: τί ἔτι λέγω ἐπιλείψει με
NAS: more shall I say? For time
KJV: shall I more say? for the time
INT: what more do I say will fail me

1 John 5:16 V-PIA-1S
GRK: περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ
NAS: [leading] to death; I do not say that he should make request
KJV: death: I do not say that he shall pray
INT: concerning that do I say that he should implore

Revelation 2:24 V-PIA-1S
GRK: ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς
NAS: But I say to you, the rest
KJV: But unto you I say, and unto the rest
INT: to you moreover I say to [the] rest

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page