1 Kings 15:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יof the actsNoun
38 [e]’ă-ḇî-yāmאֲבִיָּם֙of AbijamNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe didVerb
3808 [e]hă-lō-w-הֲלֽוֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֣יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4421 [e]ū-mil-ḥā-māhוּמִלְחָמָ֥הand warNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֛הthere wasVerb
996 [e]bênבֵּ֥יןbetweenPrep
38 [e]’ă-ḇî-yāmאֲבִיָּ֖םAbijamNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand betweenPrep
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām.יָרָבְעָֽם׃JeroboamNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י אֲבִיָּם֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֣י יְהוּדָ֑ה וּמִלְחָמָ֥ה הָיְתָ֛ה בֵּ֥ין אֲבִיָּ֖ם וּבֵ֥ין יָרָבְעָֽם׃

מלכים א 15:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אבים וכל־אשר עשה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה ומלחמה היתה בין אבים ובין ירבעם׃

Links
1 Kings 15:71 Kings 15:7 Text Analysis1 Kings 15:7 Interlinear1 Kings 15:7 Multilingual1 Kings 15:7 TSK1 Kings 15:7 Cross References1 Kings 15:7 Bible Hub1 Kings 15:7 Biblia Paralela1 Kings 15:7 Chinese Bible1 Kings 15:7 French Bible1 Kings 15:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:6
Top of Page
Top of Page