3789. kathab
Strong's Concordance
kathab: to write
Original Word: כָּתַב
Part of Speech: Verb
Transliteration: kathab
Phonetic Spelling: (kaw-thab')
Short Definition: written
Brown-Driver-Briggs
כָּתַב223 verb write (Late Hebrew id.; Phoenician כתב; Aramaic כְּתַב, Nabataean כתב, see especially Nö in EutNab. p. 43; thence Arabic Ethiopic book, DiLex. 852 (as loan-words, Frä249 DHMVOJ i (1887), 29); MV Buhl compare Arabic draw or sew together, conjoin (letters), etc., compare FlZMG 1873, 427) —

Qal Perfect ׳כ Joshua 8:32 +, כָּתַבְתָּ Jeremiah 36:6 +, suffix וּכְתַבְתָּם consecutive Deuteronomy 6:9; Deuteronomy 11:20, etc. (Perfect 27 t.); Imperfect יִכְתֹּב Isaiah 44:5, וַיִּכְתֹּב Exodus 24:4 +, etc. (Imperfect 39 t.); Imperative כְּתֹב Isaiah 8:1 5t., כְּתָבֿ Exodus 34:27 2t.; suffix כָּתְבָהּ Isaiah 30:8, כָּתְבֵם Proverbs 3:3; Proverbs 7:3; plural כִּתְבוּ Deuteronomy 31:9 3t .; Infinitive absolute כָּתוֺכ Jeremiah 32:44; cstr כְּתוֺב Psalm 87:8, לִכְתֹּב Deuteronomy 31:24; Joshua 18:8; suffix כָּתְבוֺ Jeremiah 45:1; Participle active כֹּתֵב Jeremiah 36:18, plural כֹּתְבִים Jeremiah 32:12; Nehemiah 10:1; passive (113 t.), כָּתוּב Joshua 1:8 +, feminine כְּתוּבָה 2 Samuel 1:18 +, plural כְּתוּבִים 1 Kings 15:7 +, כְּתֻבִים 1 Kings 11:41 +; feminine plural כְּתוּבוֺת2Chronicles 34:24; —

1 write:

a. with accusative, words Exodus 34:27, commandments Exodus 24:12, etc.; accusative of congnate meaning with verb מכתב Exodus 39:30, compare כַּמִּכְתָּב Deuteronomy 10:4; with כְּ, giving purport of writing, also Esther 8:8; but object also a book, סֵפֶר Exodus 32:32; Deuteronomy 24:1; מְגִלָּה Jeremiah 38:6, compare participle pass, וְהִיא כְּתוּבָה מָּנִים וְאָחוֺר Ezekiel 2:10 ( of מגלה; i.e. written on both sides); a letter, סֵפָר 2 Samuel 11:14; 2 Kings 10:1 4t., אִגֶּרֶת2Chronicles 30:1; a divorce-certificate סֵפֶר כְּרִיתֻת Deuteronomy 24:1, etc.; even לֻחֹת כְּתֻבִים tablets inscribed by the finger of God Exodus 31:18 compare Deuteronomy 9:10; מִשְּׁנֵי עֶבְרֵיהֶם ׳כ ׳ל Exodus 32:15 tables inscribed on both sides (compare Ezekiel 2:10 above) Here belongs (probably) ׳וְזֶה יִכְתֹּב יָדוֺ לי Isaiah 44:5 and this one shall inscribe his hand, 'Yahweh's', so ᵐ5 Hi Kn Che Br Du Di, Ges Ew De, shall sign (with) his hand unto ׳י.

b. more often write something on, or in (עַלֿ85t., בְ44t., אֶלֿ3t.) a tablet, roll, book, etc. (object various, as above): — (I) עַלֿ ׳כ followed by סֵפֶר = book Deuteronomy 17:18 55t., especially in phrase ׳כתובים עלסֿפר דברי וגו 1 Kings 11:41 + often Kings Chronicles; עַלמְֿגִּלָּה ׳כ Jeremiah 36:2; Jeremiah 36:28; Jeremiah 36:32; Jeremiah 38:29; עַללֿוּח(ותׅ ׳כ Exodus 34:1 7t., עַלאֶֿבֶן Deuteronomy 27:3 2t., עַלגּֿלָּיוֺן Isaiah 8:1; עַלמְֿזֻזוֺת בַּיִת Deuteronomy 6:9; Deuteronomy 11:20; עַלמַֿטֶּה on a rod Numbers 17:17; Numbers 17:18; עַלעֵֿץ Ezekiel 37:16 (twice in verse), עַלצִֿיץ (high priest's plate) Exodus 39:30; even (only Chronicles) עַלֿ followed by name of book or its contents: — עַלדִּֿבְרֵי נָתָן ׳כ2Chronicles 9:29; compare 2 Chronicles 33:19; ׳עַלמִֿדְרַשׁ וגו2Chronicles 24:27; עַלהַֿקִּינוֺת2Chronicles 35:25; figurative, עַללִֿבָּם ׳כ Jeremiah 31:83 I will write them upon their heart; compare עַללֿוּחַ לִבֶּ֑ךָ ׳כ Proverbs 3:3. (2) אֶלֿ ׳כ appears for עַלֿ ׳כ only Jeremiah 36:2 compare Ezekiel 2:10; Jeremiah 51:60. (3) בְּ ׳כ followed by ספר = book Joshua 24:26 (E) + 35 t.; = letter, bill, deed, 1 Kings 21:9 5t.; בִּמְגִלַּת סֵפֶר כָּתוּב עָלָ֑י Psalm 40:8 it is prescribed to me, על as 2 Kings 22:13 (N.B. עלֿ ׳כ not used with סֵפֶר = letter, and בְּ ׳כ not used with לוּחַ, אבן or עֵץ).

c. other uses of perp. with ׳כ are: — בְּ instrumental, בְּחֶרֶט אֱנוֺשׁ ׳כ Isaiah 8:1, בְּעֵט בַּרְזֶל ׳כ Jeremiah 17:1; כְּתֻבִים בְּאֶצְבַּע אֱלֹהִים Deuteronomy 9:10; Exodus 31:18; אֶלֿ ׳כ unto, of person to whom letter, etc., is addressed 2 Samuel 11:14; 2 Kings 10:6; Esther 9:13; עַלֿ substantive for אֶלֿ (late) 2 Chronicles 30:1; Ezra 4:7; Esther 8:8; the fuller construction is ספר וישׁלח (אֶלֿׅ ׳כ 2 Kings 10:1; Esther 8:10; Esther 9:20 +; אֶלֿ ׳כ write down for the benefit or use of some one, Judges 8:14; לְ to or for, Deuteronomy 17:18; Deuteronomy 24:1 +; note especially אֶכְתָּו֯בלֿוֺ רֻבֵּו֯ תּוֺרָתִי Hosea 8:12, i.e. either, I write (keep writing) for them ever so many (We, רֹב, compare Ew and most רִבּוֺ(אׅ a myriad) of my directions, or 'Though I write,' 'Were I to write,' etc.; ׳כ followed by ל with infinitive of purpose 2 Chronicles 32:17; Esther 8:5; with מִן in phrase ׳מִמִּי פ ׳כ write from the mouth of any one i.e. from dictation, Jeremiah 36:2,32; Jeremiah 38:6,17,27; Jeremiah 45:1.

2 = write down describe in writing, אֶתהָֿאָרֶץ ׳כ Judges 18:4,6,8 (3 t. in verse); Judges 18:9.

3 = register enroll Isaiah 10:19 (= record the number), 1 Chronicles 24:6; especially passive הַכְּתוּבִים Numbers 11:26 those enrolled compare Nehemiah 12:22; בְּשֵׁמוֺת ׳הַכּ 1 Chronicles 4:41 those recorded by name; in prediction, אֶתהָֿאִישׁ ׳כ הַזֶּה עֲרִירִי Jeremiah 22:30 register this man as childless; with eschatological reference, כָּלהַֿכָּתוּב לַחַיִּים Isaiah 4:3 all those enrolled (i.e. appointed) unto life; and, more explicitly, כָּלהַֿנִּמְצָא כָּתוּב בַּסֵּפֶר Daniel 12:1; יִסְמֹּר בִּכְתוֺבּ עַמִּים ׳י Psalm 87:6 ׳י shall reckon, when he registers (note absence of suffix) the peoples, etc.

4 = decree, תִּכְתֹּב עָלַי מְרֹרוֺת Job 13:26 thou (׳י) decrest against me bitter things.

Niph`al (chiefly late, especially Esther), Imperfect יִכָּתֵב Esther 1:19 +, 3 feminine singular תִּכָּ֫תֶב זֹאת Psalm 102:19; 3masculine plural יִכָּתֵ֑בוּ Jeremiah 17:13 3t., יִכָּֽתְבוּן Job 19:23; Participle נִכְתָּב Esther 3:12 2t.; —

1 be written, subject words Job 19:23, book Malachi 3:16; be written בְּסֵפֶר Esther 2:23; Esther 9:23, in, or among ב the laws Esther 1:19; once, with עַלֿ, עַלסִֿפְרְךָ כֻּלָּם יִכָּתֵ֑בוּ Psalm 139:16 in thy ׳י's book all of them (my members) are written, i.e. written down, recorded (see below); absolute כְּתָב אֲשֶׁר נִכְתָּב בְּשֵׁם הַמֶּלֶךְ Esther 8:8 a writing which is written in the king's name, compare (impersonal) Esther 3:12; impersonal also וַיִּכָּתֵב כְּכָלאֲֿשֶׁר צִוָּה Esther 3:12; Esther 8:9; ׳יִכָּ followed by לְ = for Psalm 102:19; followed by לְ + infinitive (really = a subject-cl., — the contents of the letter) Esther 3:9; Esther 8:5.

2 be written down, recorded, Ezra 8:34; enrolled, בִּכְתָב בית ישׂראל לֹא יִכָּתֵ֑בוּ Ezekiel 13:9 in the enrolement of the house of Israel they are not enrolled (eschatolog.); וְעִםצַֿדִּיקִים אַליִֿכָּתֵ֑בוּ Psalm 69:29 ("" חַיִּים יִמָּחוּ מִסֵּפֶר) — בָּאָרֶץ יִכָּתֵ֑בוּ Jeremiah 17:13 is difficult; Gie reads, plausibly, מֵאֶרֶץ יִכָּרֵ֑תוּ (compare Psalm 34:17; Psalm 101:8, etc.)

Pi`el frequently, Perfect and Participle, only כִּתֵּ֑בוּוּמְכַתְּבִים עָמָל Isaiah 10:1 and busy writers that make a business of writing oppression (i.e. register unjust sentences, compare Qal 4; "" הַחֹקֲקִים חִקֲקֵיאָֿוֶן).

כְּתַב verb write (see Biblical Hebrew); —

Pe`al Perfect3masculine singular ׳כ Daniel 6:26 ל person + oratio recta [direct speech], Daniel 7:1 accusative of thing; 3 masculine plural כְּתַ֫בוּ Ezra 4:8 accusative אִגְּרָה; 1 plural נִכְתּוּב Ezra 5:10, accusative of thing; Participle active absolute feminine singular כָּֽתְבָה Daniel 5:5, subject יְדָא, feminine plural כָּֽתְבָן Daniel 5:5, subject אֶצְבְּעָן.

Pe`il (WCG 224) Perfect3masculine singular כִּדְנָה כְּ תִּיבEzra 5:7 thus (it) was written, so ׳כֵּן כ Ezra 6:2.

Strong's Exhaustive Concordance
describe, record, prescribe, subscribe, writing,

A primitive root; to grave, by implication, to write (describe, inscribe, prescribe, subscribe) -- describe, record, prescribe, subscribe, write(-ing, -ten).

Forms and Transliterations
אֶ֨כְתָּב־ אֶכְתֲּבֶ֑נָּה אכתב־ אכתבנה בְּכָתְבוֹ֩ בִּכְת֣וֹב בַּכְּתֻבִ֔ים בכתבו בכתבים בכתוב הַכְּתֻבִ֖ים הַכְּתֻבִ֣ים הַכְּתוּב֣וֹת הַכְּתוּבִ֖ים הַכְּתוּבִ֨ים הַכְּתוּבָ֕ה הַכְּתוּבָ֖ה הַכָּת֔וּב הַכָּת֖וּב הַכָּת֥וּב הַכָּתוּב֙ הַכֹּתְבִ֖ים הכתבים הכתוב הכתובה הכתובות הכתובים וְ֠כָתַב וְאֶכְתֹּב֙ וְיִכְתְּב֥וּ וְיִכָּתְב֣וּן וְיִכָּתֵ֛ב וְכִתְב֤וּ וְכָ֨תַב וְכָת֣וּב וְכָת֥וּב וְכָת֨וֹב וְכָתַבְתִּי֙ וְכָתַבְתָּ֣ וְכֹתְבִ֑ים וְנִכְתָּ֖ב וַ֠יִּכָּתֵב וַ֠תִּכְתֹּב וַֽיִּכְתְּבֵ֔ם וַֽיִּכְתְּבֵ֗ם וַֽיִּכְתְּבֵ֡ם וַיִּכְתְּב֣וּ וַיִּכְתְּב֧וּהָ וַיִּכְתָּב־ וַיִּכְתֹּ֗ב וַיִּכְתֹּ֣ב וַיִּכְתֹּ֤ב וַיִּכְתֹּ֥ב וַיִּכְתֹּ֨ב וַיִּכְתֹּב֩ וַיִּכָּתֵ֗ב וַיִּכָּתֵ֣ב וַיִּכָּתֵ֥ב וַתִּכְתֹּ֤ב וַתִּכְתֹּ֥ב וָאֶכְתֹּ֤ב וּֽמְכַתְּבִ֥ים וּכְת֣וֹב וּכְתַבְתָּ֛ם וּכְתֹ֖ב וּכְתֹ֣ב וּכְתֹ֤ב ואכתב ויכתב ויכתב־ ויכתבו ויכתבוה ויכתבון ויכתבם וכתב וכתבו וכתבים וכתבת וכתבתי וכתבתם וכתוב ומכתבים ונכתב ותכתב יִכְתְּבֵֽם׃ יִכְתֹּ֤ב יִכָּ֫תֵ֥בוּ יִכָּתֵ֔בוּ יִכָּתֵ֖ב יִכָּתֵ֞ב יִכָּתֵֽבוּ׃ יכתב יכתבו יכתבו׃ יכתבם׃ כְּת֣וֹב כְּתָב־ כְּתֹ֨ב כְּתֻבִ֔ים כְּתֻבִ֖ים כְּתֻבִ֗ים כְּתֻבִֽים׃ כְּתֻבִים֙ כְּתוּבִ֔ים כְּתוּבִ֕ים כְּתוּבִ֖ים כְּתוּבִ֗ים כְּתוּבִ֜ים כְּתוּבִים֙ כְּתוּבָ֛ה כְּתוּבָה֙ כְתוּבִ֗ים כְתוּבָ֖ה כִּכְתָבָ֔הּ כִּכְתָבָ֖ם כִּתְב֞וּ כִּתְב֤וּ כִּתְב֨וּ כִּתֵּֽבוּ׃ כַּכָּת֑וּב כַּכָּת֕וּב כַּכָּת֖וּב כַּכָּת֛וּב כַּכָּת֣וּב כַּכָּתֽוּב׃ כַּכָּתוּב֙ כַכָּת֑וּב כַכָּת֣וּב כָּ֝תְבֵ֗ם כָּ֝תַ֗ב כָּת֗וּב כָּת֣וּב כָּת֥וּב כָּתְב֣וּ כָּתַ֔ב כָּתַ֖בְתִּי כָּתַ֗ב כָּתַ֛ב כָּתַ֛בְתָּ כָּתַ֣ב כָּתַ֥ב כָּתַ֨ב כָּתַ֨בְתָּ כָּתַֽבְתָּ־ כָּתַב֙ כָּתָֽבְתָּ׃ כָּתוּב֙ כָת֔וּב כָת֗וּב כָתְבָ֥הּ כָתַ֣בְתִּי כֹּתֵ֥ב כְּתָב־ ככתבה ככתבם ככתוב ככתוב׃ כתב כתב־ כתבה כתבו כתבו׃ כתבים כתבים׃ כתבם כתבת כתבת־ כתבת׃ כתבתי כתוב כתובה כתובים ל֔וֹ לְךָ֙ לִכְתֹּ֛ב לִכְתֹּ֨ב לו לך לכתב נִכְתָּ֔ב נִכְתָּ֣ב נכתב תִּכְתְּב֤וּ תִּכְתֹּ֖ב תִּכְתֹּ֧ב תִּכָּ֣תֶב תִכְתֹּ֣ב תכתב תכתבו ’eḵ·tă·ḇen·nāh ’eḵ·tāḇ- ’eḵtāḇ- ’eḵtăḇennāh bak·kə·ṯu·ḇîm bakkəṯuḇîm bakketuVim bə·ḵā·ṯə·ḇōw bechateVo bəḵāṯəḇōw bichTov biḵ·ṯō·wḇ biḵṯōwḇ chakkaTuv chaTavti chateVah chaTuv chetuVah chetuVim echtaVennah Echtov hak·kā·ṯūḇ hak·kə·ṯū·ḇāh hak·kə·ṯu·ḇîm hak·kə·ṯū·ḇîm hak·kə·ṯū·ḇō·wṯ hak·kō·ṯə·ḇîm hakkāṯūḇ hakkaTuv hakkəṯūḇāh hakkəṯuḇîm hakkəṯūḇîm hakkəṯūḇōwṯ hakketuVah hakketuVim hakketuVot hakkōṯəḇîm hakkoteVim kā·ṯā·ḇə·tā kā·ṯaḇ kā·ṯaḇ·tā kā·ṯaḇ·tā- kā·ṯaḇ·tî ḵā·ṯaḇ·tî ḵā·ṯə·ḇāh kā·ṯə·ḇêm kā·ṯə·ḇū kā·ṯūḇ ḵā·ṯūḇ kak·kā·ṯūḇ ḵak·kā·ṯūḇ kakkāṯūḇ ḵakkāṯūḇ kakkaTuv kāṯaḇ kāṯāḇətā kāṯaḇtā kāṯaḇtā- kāṯaḇtî ḵāṯaḇtî kaTav kaTaveta katavta kaTavti ḵāṯəḇāh kāṯəḇêm kāṯəḇū kateVem kateVu kāṯūḇ ḵāṯūḇ kaTuv kə·ṯāḇ- kə·ṯō·wḇ kə·ṯōḇ kə·ṯū·ḇāh ḵə·ṯū·ḇāh kə·ṯu·ḇîm kə·ṯū·ḇîm ḵə·ṯū·ḇîm kəṯāḇ- keTo kəṯōḇ ketov kəṯōwḇ kəṯūḇāh ḵəṯūḇāh kəṯuḇîm kəṯūḇîm ḵəṯūḇîm ketuVah ketuVim kichtaVah kichtaVam kiḵ·ṯā·ḇāh kiḵ·ṯā·ḇām kiḵṯāḇāh kiḵṯāḇām kiṯ·ḇū kit·tê·ḇū kiṯḇū kittêḇū kitTevu kitVu kō·ṯêḇ kōṯêḇ koTev lə·ḵā leCha ləḵā lichTo liḵ·tōḇ liḵtōḇ lo lōw nichTav niḵ·tāḇ niḵtāḇ tichteVu tichTo tik·kā·ṯeḇ tiḵ·tə·ḇū tiḵ·tōḇ ṯiḵ·tōḇ tikkāṯeḇ tikKatev tiḵtəḇū tiḵtōḇ ṯiḵtōḇ ū·ḵə·ṯaḇ·tām ū·ḵə·ṯō·wḇ ū·ḵə·ṯōḇ ū·mə·ḵat·tə·ḇîm uchetavTam ucheTo ucheTov ūḵəṯaḇtām ūḵəṯōḇ ūḵəṯōwḇ umechatteVim ūməḵattəḇîm vaechTo vaiyichteVem vaiyichteVu vaiyichteVuha vaiyichTo vaiyichtov vaiyikkaTev vattichTo Vechatav vechatavTa vechatavTi vechaTov vechaTuv vechitVu vechoteVim veechTo venichTav veyichteVu veyikkaTev veyikkateVun wā’eḵtōḇ wā·’eḵ·tōḇ wat·tiḵ·tōḇ wattiḵtōḇ way·yik·kā·ṯêḇ way·yiḵ·tāḇ- way·yiḵ·tə·ḇêm way·yiḵ·tə·ḇū way·yiḵ·tə·ḇū·hā way·yiḵ·tōḇ wayyikkāṯêḇ wayyiḵtāḇ- wayyiḵtəḇêm wayyiḵtəḇū wayyiḵtəḇūhā wayyiḵtōḇ wə’eḵtōḇ wə·’eḵ·tōḇ wə·ḵā·ṯaḇ wə·ḵā·ṯaḇ·tā wə·ḵā·ṯaḇ·tî wə·ḵā·ṯō·wḇ wə·ḵā·ṯūḇ wə·ḵiṯ·ḇū wə·ḵō·ṯə·ḇîm wə·niḵ·tāḇ wə·yik·kā·ṯə·ḇūn wə·yik·kā·ṯêḇ wə·yiḵ·tə·ḇū wəḵāṯaḇ wəḵāṯaḇtā wəḵāṯaḇtî wəḵāṯōwḇ wəḵāṯūḇ wəḵiṯḇū wəḵōṯəḇîm wəniḵtāḇ wəyikkāṯêḇ wəyikkāṯəḇūn wəyiḵtəḇū yichteVem yichTo yik·kā·ṯê·ḇū yik·kā·ṯêḇ yiḵ·tə·ḇêm yiḵ·tōḇ yikkāṯêḇ yikkāṯêḇū yikkaTev yikkaTevu yiḵtəḇêm yiḵtōḇ
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Hebrew 3789
227 Occurrences


bak·kə·ṯu·ḇîm — 1 Occ.
bə·ḵā·ṯə·ḇōw — 1 Occ.
biḵ·ṯō·wḇ — 1 Occ.
ḵak·kā·ṯūḇ — 2 Occ.
ḵā·ṯaḇ·tî — 1 Occ.
ḵā·ṯə·ḇāh — 1 Occ.
ḵā·ṯūḇ — 2 Occ.
ḵə·ṯū·ḇāh — 4 Occ.
ḵə·ṯū·ḇîm — 3 Occ.
’eḵ·tă·ḇen·nāh — 1 Occ.
’eḵ·tāḇ- — 1 Occ.
hak·kā·ṯūḇ — 8 Occ.
hak·kə·ṯū·ḇāh — 4 Occ.
hak·kə·ṯū·ḇîm — 6 Occ.
hak·kə·ṯū·ḇō·wṯ — 1 Occ.
hak·kō·ṯə·ḇîm — 1 Occ.
kak·kā·ṯūḇ — 14 Occ.
kā·ṯaḇ — 10 Occ.
kā·ṯā·ḇə·tā — 1 Occ.
kā·ṯaḇ·tā- — 3 Occ.
kā·ṯaḇ·tî — 1 Occ.
kā·ṯə·ḇêm — 2 Occ.
kā·ṯə·ḇū — 1 Occ.
kā·ṯūḇ — 10 Occ.
kə·ṯōḇ — 1 Occ.
kə·ṯāḇ- — 4 Occ.
kə·ṯū·ḇāh — 2 Occ.
kə·ṯu·ḇîm — 54 Occ.
kiḵ·ṯā·ḇāh — 1 Occ.
kiḵ·ṯā·ḇām — 1 Occ.
kit·tê·ḇū — 1 Occ.
kiṯ·ḇū — 3 Occ.
kō·ṯêḇ — 1 Occ.
lə·ḵā — 1 Occ.
liḵ·tōḇ — 2 Occ.
lōw — 1 Occ.
niḵ·tāḇ — 2 Occ.
tiḵ·tə·ḇū — 1 Occ.
tiḵ·tōḇ — 4 Occ.
tik·kā·ṯeḇ — 1 Occ.
ū·ḵə·ṯaḇ·tām — 2 Occ.
ū·ḵə·ṯōḇ — 4 Occ.
ū·ḵə·ṯō·wḇ — 1 Occ.
ū·mə·ḵat·tə·ḇîm — 1 Occ.
wā·’eḵ·tōḇ — 1 Occ.
way·yiḵ·tə·ḇêm — 3 Occ.
way·yiḵ·tə·ḇū — 1 Occ.
way·yiḵ·tə·ḇū·hā — 1 Occ.
way·yiḵ·tōḇ — 18 Occ.
way·yiḵ·tāḇ- — 1 Occ.
way·yik·kā·ṯêḇ — 5 Occ.
wat·tiḵ·tōḇ — 3 Occ.
wə·ḵā·ṯaḇ — 4 Occ.
wə·ḵā·ṯaḇ·tā — 3 Occ.
wə·ḵā·ṯaḇ·tî — 1 Occ.
wə·ḵā·ṯō·wḇ — 1 Occ.
wə·ḵā·ṯūḇ — 2 Occ.
wə·ḵiṯ·ḇū — 1 Occ.
wə·ḵō·ṯə·ḇîm — 1 Occ.
wə·’eḵ·tōḇ — 1 Occ.
wə·niḵ·tāḇ — 1 Occ.
wə·yiḵ·tə·ḇū — 1 Occ.
wə·yik·kā·ṯêḇ — 1 Occ.
wə·yik·kā·ṯə·ḇūn — 1 Occ.
yiḵ·tə·ḇêm — 1 Occ.
yiḵ·tōḇ — 1 Occ.
yik·kā·ṯêḇ — 2 Occ.
yik·kā·ṯê·ḇū — 4 Occ.

Exodus 17:14
HEB: אֶל־ מֹשֶׁ֗ה כְּתֹ֨ב זֹ֤את זִכָּרוֹן֙
NAS: said to Moses, Write this in a book
KJV: unto Moses, Write this [for] a memorial
INT: to Moses Write as A memorial

Exodus 24:4
HEB: וַיִּכְתֹּ֣ב מֹשֶׁ֗ה אֵ֚ת
NAS: Moses wrote down all the words
KJV: And Moses wrote all the words
INT: wrote Moses all

Exodus 24:12
HEB: וְהַמִּצְוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר כָּתַ֖בְתִּי לְהוֹרֹתָֽם׃
NAS: which I have written for their instruction.
KJV: and commandments which I have written; that thou mayest teach
INT: and the commandment which have written their instruction

Exodus 31:18
HEB: לֻחֹ֣ת אֶ֔בֶן כְּתֻבִ֖ים בְּאֶצְבַּ֥ע אֱלֹהִֽים׃
NAS: of stone, written by the finger
KJV: of stone, written with the finger
INT: tablets of stone written the finger of God

Exodus 32:15
HEB: בְּיָד֑וֹ לֻחֹ֗ת כְּתֻבִים֙ מִשְּׁנֵ֣י עֶבְרֵיהֶ֔ם
NAS: tablets which were written on both
KJV: the tables [were] written on both
INT: his hand tablets were written both sides

Exodus 32:15
HEB: וּמִזֶּ֖ה הֵ֥ם כְּתֻבִֽים׃
NAS: sides; they were written on one
KJV: their sides; on the one side and on the other [were] they written.
INT: and the other they were written

Exodus 32:32
HEB: מִֽסִּפְרְךָ֖ אֲשֶׁ֥ר כָּתָֽבְתָּ׃
NAS: which You have written!
KJV: me, I pray thee, out of thy book which thou hast written.
INT: your book which have written

Exodus 34:1
HEB: אֲבָנִ֖ים כָּרִאשֹׁנִ֑ים וְכָתַבְתִּי֙ עַל־ הַלֻּחֹ֔ת
NAS: ones, and I will write on the tablets
KJV: like unto the first: and I will write upon [these] tables
INT: stone the former will write on the tablets

Exodus 34:27
HEB: אֶל־ מֹשֶׁ֔ה כְּתָב־ לְךָ֖ אֶת־
NAS: to Moses, Write down these
KJV: unto Moses, Write thou these words:
INT: to Moses Write words these

Exodus 34:28
HEB: לֹ֣א שָׁתָ֑ה וַיִּכְתֹּ֣ב עַל־ הַלֻּחֹ֗ת
NAS: water. And he wrote on the tablets
KJV: water. And he wrote upon the tables
INT: or drink wrote on the tablets

Exodus 39:30
HEB: זָהָ֣ב טָה֑וֹר וַיִּכְתְּב֣וּ עָלָ֗יו מִכְתַּב֙
NAS: gold, and inscribed it like the engravings
KJV: gold, and wrote upon it a writing,
INT: gold of pure and inscribed upon A writing

Numbers 5:23
HEB: וְ֠כָתַב אֶת־ הָאָלֹ֥ת
NAS: The priest shall then write these
KJV: And the priest shall write these curses
INT: write curses these

Numbers 11:26
HEB: הָר֗וּחַ וְהֵ֙מָּה֙ בַּכְּתֻבִ֔ים וְלֹ֥א יָצְא֖וּ
NAS: rested upon them (now they were among those who had been registered, but had not gone
KJV: rested upon them; and they [were] of them that were written, but went not out
INT: and the Spirit like had been registered had not gone

Numbers 17:2
HEB: אֶת־ שְׁמ֔וֹ תִּכְתֹּ֖ב עַל־ מַטֵּֽהוּ׃
NAS: households. You shall write each
KJV: rods: write thou every man's
INT: each name shall write and rods

Numbers 17:3
HEB: שֵׁ֣ם אַהֲרֹ֔ן תִּכְתֹּ֖ב עַל־ מַטֵּ֣ה
NAS: and write Aaron's name
KJV: And thou shalt write Aaron's name
INT: name Aaron's and write on the rod

Numbers 33:2
HEB: וַיִּכְתֹּ֨ב מֹשֶׁ֜ה אֶת־
NAS: Moses recorded their starting places
KJV: And Moses wrote their goings out
INT: recorded Moses their starting

Deuteronomy 4:13
HEB: עֲשֶׂ֖רֶת הַדְּבָרִ֑ים וַֽיִּכְתְּבֵ֔ם עַל־ שְׁנֵ֖י
NAS: Commandments; and He wrote them on two
KJV: commandments; and he wrote them upon two
INT: the Ten Commandments wrote on two

Deuteronomy 5:22
HEB: וְלֹ֣א יָסָ֑ף וַֽיִּכְתְּבֵ֗ם עַל־ שְׁנֵי֙
NAS: no more. He wrote them on two tablets
KJV: and he added no more. And he wrote them in two
INT: no added wrote on two

Deuteronomy 6:9
HEB: וּכְתַבְתָּ֛ם עַל־ מְזוּזֹ֥ת
NAS: You shall write them on the doorposts
KJV: And thou shalt write them upon the posts
INT: shall write on the doorposts

Deuteronomy 9:10
HEB: לוּחֹ֣ת הָֽאֲבָנִ֔ים כְּתֻבִ֖ים בְּאֶצְבַּ֣ע אֱלֹהִ֑ים
NAS: of stone written by the finger
KJV: of stone written with the finger
INT: tablets of stone written the finger of God

Deuteronomy 10:2
HEB: וְאֶכְתֹּב֙ עַל־ הַלֻּחֹ֔ת
NAS: I will write on the tablets the words
KJV: And I will write on the tables
INT: will write on the tablets

Deuteronomy 10:4
HEB: וַיִּכְתֹּ֨ב עַֽל־ הַלֻּחֹ֜ת
NAS: He wrote on the tablets,
KJV: And he wrote on the tables,
INT: wrote on the tablets

Deuteronomy 11:20
HEB: וּכְתַבְתָּ֛ם עַל־ מְזוּז֥וֹת
NAS: You shall write them on the doorposts
KJV: And thou shalt write them upon the door posts
INT: shall write on the doorposts

Deuteronomy 17:18
HEB: כִּסֵּ֣א מַמְלַכְתּ֑וֹ וְכָ֨תַב ל֜וֹ אֶת־
NAS: of his kingdom, he shall write for himself a copy
KJV: of his kingdom, that he shall write him a copy
INT: the throne of his kingdom shall write A copy law

Deuteronomy 24:1
HEB: עֶרְוַ֣ת דָּבָ֔ר וְכָ֨תַב לָ֜הּ סֵ֤פֶר
NAS: indecency in her, and he writes her a certificate
KJV: uncleanness in her: then let him write her a bill
INT: indecency some writes her a certificate of divorce

227 Occurrences

3788
Top of Page
Top of Page