1 Kings 15:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בAnd sleptVerb
38 [e]’ă-ḇî-yāmאֲבִיָּם֙AbijamNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַיִּקְבְּר֥וּand they buriedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֖וֹhimAcc
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֣ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wiḏ;דָּוִ֑דof DavidNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
609 [e]’ā-sāאָסָ֥אAsaNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 15:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב אֲבִיָּם֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקְבְּר֥וּ אֹתֹ֖ו בְּעִ֣יר דָּוִ֑ד וַיִּמְלֹ֛ךְ אָסָ֥א בְנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

מלכים א 15:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב אבים עם־אבתיו ויקברו אתו בעיר דוד וימלך אסא בנו תחתיו׃ פ

Links
1 Kings 15:81 Kings 15:8 Text Analysis1 Kings 15:8 Interlinear1 Kings 15:8 Multilingual1 Kings 15:8 TSK1 Kings 15:8 Cross References1 Kings 15:8 Bible Hub1 Kings 15:8 Biblia Paralela1 Kings 15:8 Chinese Bible1 Kings 15:8 French Bible1 Kings 15:8 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:7
Top of Page
Top of Page