1 Kings 15:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4421 [e]ū-mil-ḥā-māhוּמִלְחָמָ֨הand warNoun
1961 [e]hā-yə-ṯāhהָיְתָ֧הthere wasVerb
996 [e]ḇên-בֵין־betweenPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֛םRehoboamNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand betweenPrep
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םJeroboamNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
2416 [e]ḥay-yāw.חַיָּֽיו׃of his lifeAdj
Hebrew Texts
מלכים א 15:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִלְחָמָ֨ה הָיְתָ֧ה בֵין־רְחַבְעָ֛ם וּבֵ֥ין יָרָבְעָ֖ם כָּל־יְמֵ֥י חַיָּֽיו׃

מלכים א 15:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלחמה היתה בין־רחבעם ובין ירבעם כל־ימי חייו׃

Links
1 Kings 15:61 Kings 15:6 Text Analysis1 Kings 15:6 Interlinear1 Kings 15:6 Multilingual1 Kings 15:6 TSK1 Kings 15:6 Cross References1 Kings 15:6 Bible Hub1 Kings 15:6 Biblia Paralela1 Kings 15:6 Chinese Bible1 Kings 15:6 French Bible1 Kings 15:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:5
Top of Page
Top of Page