Joshua 18:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3051 [e]hā-ḇūהָב֥וּGiveVerb
  lā-ḵemלָכֶ֛םtoPrep
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֥הout from among you threeNoun
376 [e]’ă-nā-šîmאֲנָשִׁ֖יםmenNoun
7626 [e]laš-šā-ḇeṭ;לַשָּׁ֑בֶטfrom each tribeNoun
7971 [e]wə-’eš-lā-ḥêm,וְאֶשְׁלָחֵ֗םand I will sendVerb
6965 [e]wə-yā-qu-mūוְיָקֻ֜מוּand they shall riseVerb
1980 [e]wə-yiṯ-hal-lə-ḵūוְיִֽתְהַלְּכ֥וּand goVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣבָאָ֛רֶץthrough the landNoun
3789 [e]wə-yiḵ-tə-ḇūוְיִכְתְּב֥וּand describeVerb
853 [e]’ō-w-ṯāhאוֹתָ֛הּitAcc
6310 [e]lə-p̄îלְפִ֥י[is] accordingNoun
5159 [e]na-ḥă-lā-ṯāmנַֽחֲלָתָ֖םto the inheritanceNoun
935 [e]wə-yā-ḇō-’ūוְיָבֹ֥אוּand they shall comeVerb
413 [e]’ê-lāy.אֵלָֽי׃untoPrep
Hebrew Texts
יהושע 18:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הָב֥וּ לָכֶ֛ם שְׁלֹשָׁ֥ה אֲנָשִׁ֖ים לַשָּׁ֑בֶט וְאֶשְׁלָחֵ֗ם וְיָקֻ֜מוּ וְיִֽתְהַלְּכ֥וּ בָאָ֛רֶץ וְיִכְתְּב֥וּ אֹותָ֛הּ לְפִ֥י נַֽחֲלָתָ֖ם וְיָבֹ֥אוּ אֵלָֽי׃

יהושע 18:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הבו לכם שלשה אנשים לשבט ואשלחם ויקמו ויתהלכו בארץ ויכתבו אותה לפי נחלתם ויבאו אלי׃

Links
Joshua 18:4Joshua 18:4 Text AnalysisJoshua 18:4 InterlinearJoshua 18:4 MultilingualJoshua 18:4 TSKJoshua 18:4 Cross ReferencesJoshua 18:4 Bible HubJoshua 18:4 Biblia ParalelaJoshua 18:4 Chinese BibleJoshua 18:4 French BibleJoshua 18:4 German Bible

Bible Hub
Joshua 18:3
Top of Page
Top of Page