Isaiah 53:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1931 [e]wə-hūוְהוּא֙But he [was]Pro
2490 [e]mə-ḥō-lālמְחֹלָ֣לwoundedVerb
6588 [e]mip-pə-šā-‘ê-nū,מִפְּשָׁעֵ֔נוּfor our transgressionsNoun
1792 [e]mə-ḏuk-kāמְדֻכָּ֖א[he was] bruisedVerb
5771 [e]mê-‘ă-wō-nō-ṯê-nū;מֵעֲוֹנֹתֵ֑ינוּfor our iniquitiesNoun
4148 [e]mū-sarמוּסַ֤רthe chastisementNoun
7965 [e]šə-lō-w-mê-nūשְׁלוֹמֵ֙נוּ֙of our peaceNoun
5921 [e]‘ā-lāw,עָלָ֔יוonPrep
2250 [e]ū-ḇa-ḥă-ḇu-rā-ṯōwוּבַחֲבֻרָת֖וֹand with his stripesNoun
7495 [e]nir-pā-נִרְפָּא־we are healedVerb
  lā-nū.לָֽנוּ׃toPrep
Hebrew Texts
ישעה 53:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהוּא֙ מְחֹלָ֣ל מִפְּשָׁעֵ֔נוּ מְדֻכָּ֖א מֵעֲוֹנֹתֵ֑ינוּ מוּסַ֤ר שְׁלֹומֵ֙נוּ֙ עָלָ֔יו וּבַחֲבֻרָתֹ֖ו נִרְפָּא־לָֽנוּ׃

ישעה 53:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והוא מחלל מפשענו מדכא מעונתינו מוסר שלומנו עליו ובחברתו נרפא־לנו׃

Links
Isaiah 53:5Isaiah 53:5 Text AnalysisIsaiah 53:5 InterlinearIsaiah 53:5 MultilingualIsaiah 53:5 TSKIsaiah 53:5 Cross ReferencesIsaiah 53:5 Bible HubIsaiah 53:5 Biblia ParalelaIsaiah 53:5 Chinese BibleIsaiah 53:5 French BibleIsaiah 53:5 German Bible

Bible Hub
Isaiah 53:4
Top of Page
Top of Page