Genesis 18:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6711 [e]wat-tiṣ-ḥaqוַתִּצְחַ֥קSo laughedVerb
8283 [e]śā-rāhשָׂרָ֖הSarahNoun
7130 [e]bə-qir-bāhבְּקִרְבָּ֣הּin herselfNoun
559 [e]lê-mōr;לֵאמֹ֑רsayingVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֤יAfterAdv
1086 [e]ḇə-lō-ṯîבְלֹתִי֙I have become oldVerb
1961 [e]hā-yə-ṯāh-הָֽיְתָה־shall I haveVerb
  לִּ֣יto mePrep
5730 [e]‘eḏ-nāh,עֶדְנָ֔הthis pleasureNoun
113 [e]wa-ḏō-nîוַֽאדֹנִ֖יand my lordNoun
2204 [e]zā-qên.זָקֵֽן׃being oldVerb
Hebrew Texts
בראשית 18:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתִּצְחַ֥ק שָׂרָ֖ה בְּקִרְבָּ֣הּ לֵאמֹ֑ר אַחֲרֵ֤י בְלֹתִי֙ הָֽיְתָה־לִּ֣י עֶדְנָ֔ה וַֽאדֹנִ֖י זָקֵֽן׃

בראשית 18:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה־לי עדנה ואדני זקן׃

Links
Genesis 18:12Genesis 18:12 Text AnalysisGenesis 18:12 InterlinearGenesis 18:12 MultilingualGenesis 18:12 TSKGenesis 18:12 Cross ReferencesGenesis 18:12 Bible HubGenesis 18:12 Biblia ParalelaGenesis 18:12 Chinese BibleGenesis 18:12 French BibleGenesis 18:12 German Bible

Bible Hub
Genesis 18:11
Top of Page
Top of Page