2 Kings 20:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3254 [e]wə-hō-sap̄-tîוְהֹסַפְתִּ֣יAnd I will addVerb
5921 [e]‘al-עַל־to youPrep
3117 [e]yā-me-ḵā,יָמֶ֗יךָdaysNoun
2568 [e]ḥă-mêšחֲמֵ֤שׁfiveNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵה֙and tenNoun
8141 [e]šā-nāh,שָׁנָ֔הyearsNoun
3709 [e]ū-mik-kap̄וּמִכַּ֤ףand out of the handNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־of the kingNoun
804 [e]’aš-šūrאַשּׁוּר֙of AssyriaNoun
5337 [e]’aṣ-ṣî-lə-ḵā,אַצִּ֣ילְךָ֔I will deliverVerb
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֖תandAcc
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירcity youNoun
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתand thisPro
1598 [e]wə-ḡan-nō-w-ṯîוְגַנּוֹתִי֙and I will defendVerb
5921 [e]‘al-עַל־andPrep
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירcityNoun
2063 [e]haz-zōṯ,הַזֹּ֔אתthisPro
4616 [e]lə-ma-‘ă-nî,לְמַֽעֲנִ֔יto the end thatSubst
4616 [e]ū-lə-ma-‘anוּלְמַ֖עַןand to the end thatSubst
1732 [e]dā-wiḏדָּוִ֥דof DavidNoun
5650 [e]‘aḇ-dî.עַבְדִּֽי׃for My servantNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֹסַפְתִּ֣י עַל־יָמֶ֗יךָ חֲמֵ֤שׁ עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה וּמִכַּ֤ף מֶֽלֶךְ־אַשּׁוּר֙ אַצִּ֣ילְךָ֔ וְאֵ֖ת הָעִ֣יר הַזֹּ֑את וְגַנֹּותִי֙ עַל־הָעִ֣יר הַזֹּ֔את לְמַֽעֲנִ֔י וּלְמַ֖עַן דָּוִ֥ד עַבְדִּֽי׃

מלכים ב 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והספתי על־ימיך חמש עשרה שנה ומכף מלך־אשור אצילך ואת העיר הזאת וגנותי על־העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי׃

Links
2 Kings 20:62 Kings 20:6 Text Analysis2 Kings 20:6 Interlinear2 Kings 20:6 Multilingual2 Kings 20:6 TSK2 Kings 20:6 Cross References2 Kings 20:6 Bible Hub2 Kings 20:6 Biblia Paralela2 Kings 20:6 Chinese Bible2 Kings 20:6 French Bible2 Kings 20:6 German Bible

Bible Hub
2 Kings 20:5
Top of Page
Top of Page