2 Kings 14:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶתֶר֩Now the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֨יof the actsNoun
3060 [e]yə-hō-w-’āšיְהוֹאָ֜שׁof JehoashNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֤רthatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂה֙he didVerb
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōw,וּגְב֣וּרָת֔וֹand his mightNoun
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֣רand howPrt
3898 [e]nil-ḥam,נִלְחַ֔םhe foughtVerb
5973 [e]‘imעִ֖םwithPrep
558 [e]’ă-maṣ-yā-hūאֲמַצְיָ֣הוּAmaziahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶתֶר֩ דִּבְרֵ֨י יְהֹואָ֜שׁ אֲשֶׁ֤ר עָשָׂה֙ וּגְב֣וּרָתֹ֔ו וַאֲשֶׁ֣ר נִלְחַ֔ם עִ֖ם אֲמַצְיָ֣הוּ מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 14:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהואש אשר עשה וגבורתו ואשר נלחם עם אמציהו מלך־יהודה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
2 Kings 14:152 Kings 14:15 Text Analysis2 Kings 14:15 Interlinear2 Kings 14:15 Multilingual2 Kings 14:15 TSK2 Kings 14:15 Cross References2 Kings 14:15 Bible Hub2 Kings 14:15 Biblia Paralela2 Kings 14:15 Chinese Bible2 Kings 14:15 French Bible2 Kings 14:15 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:14
Top of Page
Top of Page