Numbers 5:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־And ifConj
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
2930 [e]niṭ-mə-’āhנִטְמְאָה֙is defiledVerb
802 [e]hā-’iš-šāh,הָֽאִשָּׁ֔הthe womenNoun
2889 [e]ū-ṭə-hō-rāhוּטְהֹרָ֖הbut be cleanAdj
1931 [e]הִ֑ואshe [is]Pro
5352 [e]wə-niq-qə-ṯāhוְנִקְּתָ֖הthen she shall be freeVerb
2232 [e]wə-niz-rə-‘āhוְנִזְרְעָ֥הand shall conceiveVerb
2233 [e]zā-ra‘.זָֽרַע׃offspringNoun
Hebrew Texts
במדבר 5:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־לֹ֤א נִטְמְאָה֙ הָֽאִשָּׁ֔ה וּטְהֹרָ֖ה הִ֑וא וְנִקְּתָ֖ה וְנִזְרְעָ֥ה זָֽרַע׃

במדבר 5:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע׃

Links
Numbers 5:28Numbers 5:28 Text AnalysisNumbers 5:28 InterlinearNumbers 5:28 MultilingualNumbers 5:28 TSKNumbers 5:28 Cross ReferencesNumbers 5:28 Bible HubNumbers 5:28 Biblia ParalelaNumbers 5:28 Chinese BibleNumbers 5:28 French BibleNumbers 5:28 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:27
Top of Page
Top of Page