Numbers 5:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7650 [e]wə-hiš-bî-a‘וְהִשְׁבִּ֨יעַThen shall chargeVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֥ןthe priestNoun
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
802 [e]hā-’iš-šāhהָֽאִשָּׁה֮the womenNoun
7621 [e]biš-ḇu-‘aṯבִּשְׁבֻעַ֣תwith the oathNoun
423 [e]hā-’ā-lāhהָאָלָה֒of cursingNoun
559 [e]wə-’ā-marוְאָמַ֤רand shall sayVerb
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
802 [e]lā-’iš-šāh,לָֽאִשָּׁ֔הto the womanNoun
5414 [e]yit-tênיִתֵּ֨ןmakeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֥הThe LORDNoun
853 [e]’ō-w-ṯāḵאוֹתָ֛ךְyouAcc
423 [e]lə-’ā-lāhלְאָלָ֥הa curseNoun
7621 [e]wə-liš-ḇu-‘āhוְלִשְׁבֻעָ֖הand an oathNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֣וֹךְamongNoun
5971 [e]‘am-mêḵ;עַמֵּ֑ךְyour peopleNoun
5414 [e]bə-ṯêṯבְּתֵ֨תwhen does makeVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֤הthe LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3409 [e]yə-rê-ḵêḵיְרֵכֵךְ֙your thighNoun
5307 [e]nō-p̄e-leṯ,נֹפֶ֔לֶתto rotVerb
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
990 [e]biṭ-nêḵבִּטְנֵ֖ךְyour bellyNoun
6638 [e]ṣā-ḇāh.צָבָֽה׃to swellVerb
Hebrew Texts
במדבר 5:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהִשְׁבִּ֨יעַ הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָֽאִשָּׁה֮ בִּשְׁבֻעַ֣ת הָאָלָה֒ וְאָמַ֤ר הַכֹּהֵן֙ לָֽאִשָּׁ֔ה יִתֵּ֨ן יְהוָ֥ה אֹותָ֛ךְ לְאָלָ֥ה וְלִשְׁבֻעָ֖ה בְּתֹ֣וךְ עַמֵּ֑ךְ בְּתֵ֨ת יְהוָ֤ה אֶת־יְרֵכֵךְ֙ נֹפֶ֔לֶת וְאֶת־בִּטְנֵ֖ךְ צָבָֽה׃

במדבר 5:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והשביע הכהן את־האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את־ירכך נפלת ואת־בטנך צבה׃

Links
Numbers 5:21Numbers 5:21 Text AnalysisNumbers 5:21 InterlinearNumbers 5:21 MultilingualNumbers 5:21 TSKNumbers 5:21 Cross ReferencesNumbers 5:21 Bible HubNumbers 5:21 Biblia ParalelaNumbers 5:21 Chinese BibleNumbers 5:21 French BibleNumbers 5:21 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:20
Top of Page
Top of Page