Numbers 5:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at,וְאַ֗תְּand youPro
3588 [e]כִּ֥יifConj
7847 [e]śā-ṭîṯשָׂטִ֛יתyou have gone asideVerb
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֥חַת[to another] instead ofNoun
376 [e]’î-šêḵאִישֵׁ֖ךְyour husbandNoun
3588 [e]wə-ḵîוְכִ֣יand ifConj
2930 [e]niṭ-mêṯ;נִטְמֵ֑אתyou be defiledVerb
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֨ןand hadVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁsome manNoun
  bāḵבָּךְ֙inPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7903 [e]šə-ḵā-ḇə-tōw,שְׁכָבְתּ֔וֹintercourseNoun
1107 [e]mib-bal-‘ă-ḏêמִֽבַּלְעֲדֵ֖יwith you besideAdv
376 [e]’î-šêḵ.אִישֵֽׁךְ׃your husbandNoun
Hebrew Texts
במדבר 5:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַ֗תְּ כִּ֥י שָׂטִ֛ית תַּ֥חַת אִישֵׁ֖ךְ וְכִ֣י נִטְמֵ֑את וַיִּתֵּ֨ן אִ֥ישׁ בָּךְ֙ אֶת־שְׁכָבְתֹּ֔ו מִֽבַּלְעֲדֵ֖י אִישֵֽׁךְ׃

במדבר 5:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את־שכבתו מבלעדי אישך׃

Links
Numbers 5:20Numbers 5:20 Text AnalysisNumbers 5:20 InterlinearNumbers 5:20 MultilingualNumbers 5:20 TSKNumbers 5:20 Cross ReferencesNumbers 5:20 Bible HubNumbers 5:20 Biblia ParalelaNumbers 5:20 Chinese BibleNumbers 5:20 French BibleNumbers 5:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 5:19
Top of Page
Top of Page