Numbers 32:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3533 [e]wə-niḵ-bə-šāhוְנִכְבְּשָׁ֨הAnd be subduedVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץthe landNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֤יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַחַ֣רthen afterwardAdv
7725 [e]tā-šu-ḇū,תָּשֻׁ֔בוּyou shall returnVerb
1961 [e]wih-yî-ṯemוִהְיִיתֶ֧םbeVerb
5355 [e]nə-qî-yîmנְקִיִּ֛יםguiltlessAdj
3068 [e]Yah-wehמֵיְהוָ֖הthe LORDNoun
3478 [e]ū-mî-yiś-rā-’êl;וּמִיִּשְׂרָאֵ֑לand before IsraelNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְ֠הָיְתָהand shall beVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֨רֶץlandNoun
2063 [e]haz-zōṯהַזֹּ֥אתthisPro
  lā-ḵemלָכֶ֛םto youPrep
272 [e]la-’ă-ḥuz-zāhלַאֲחֻזָּ֖הpossessionNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
במדבר 32:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנִכְבְּשָׁ֨ה הָאָ֜רֶץ לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ וְאַחַ֣ר תָּשֻׁ֔בוּ וִהְיִיתֶ֧ם נְקִיִּ֛ים מֵיְהוָ֖ה וּמִיִּשְׂרָאֵ֑ל וְ֠הָיְתָה הָאָ֨רֶץ הַזֹּ֥את לָכֶ֛ם לַאֲחֻזָּ֖ה לִפְנֵ֥י יְהוָֽה׃

במדבר 32:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקיים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה׃

Links
Numbers 32:22Numbers 32:22 Text AnalysisNumbers 32:22 InterlinearNumbers 32:22 MultilingualNumbers 32:22 TSKNumbers 32:22 Cross ReferencesNumbers 32:22 Bible HubNumbers 32:22 Biblia ParalelaNumbers 32:22 Chinese BibleNumbers 32:22 French BibleNumbers 32:22 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:21
Top of Page
Top of Page