Numbers 32:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5674 [e]wə-‘ā-ḇarוְעָבַ֨רAnd will goVerb
  lā-ḵemלָכֶ֧םtoPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
2502 [e]ḥā-lūṣחָל֛וּץof you armedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3383 [e]hay-yar-dênהַיַּרְדֵּ֖ןover JordanNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
5704 [e]‘aḏעַ֧דuntilPrep
3423 [e]hō-w-rî-šōwהוֹרִישׁ֛וֹhe has driven outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
341 [e]’ō-yə-ḇāwאֹיְבָ֖יוhis enemiesNoun
6440 [e]mip-pā-nāw.מִפָּנָֽיו׃from beforeNoun
Hebrew Texts
במדבר 32:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעָבַ֨ר לָכֶ֧ם כָּל־חָל֛וּץ אֶת־הַיַּרְדֵּ֖ן לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה עַ֧ד הֹורִישֹׁ֛ו אֶת־אֹיְבָ֖יו מִפָּנָֽיו׃

במדבר 32:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבר לכם כל־חלוץ את־הירדן לפני יהוה עד הורישו את־איביו מפניו׃

Links
Numbers 32:21Numbers 32:21 Text AnalysisNumbers 32:21 InterlinearNumbers 32:21 MultilingualNumbers 32:21 TSKNumbers 32:21 Cross ReferencesNumbers 32:21 Bible HubNumbers 32:21 Biblia ParalelaNumbers 32:21 Chinese BibleNumbers 32:21 French BibleNumbers 32:21 German Bible

Bible Hub
Numbers 32:20
Top of Page
Top of Page