Numbers 30:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-šā-ma‘וְשָׁמַ֨עAnd hear herVerb
1 [e]’ā-ḇî-hāאָבִ֜יהָfatherNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־herAcc
5088 [e]niḏ-rāh,נִדְרָ֗הּvowNoun
632 [e]we-’ĕ-sā-rāhוֶֽאֱסָרָהּ֙and her bondNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwith whichPrt
631 [e]’ā-sə-rāhאָֽסְרָ֣הshe has boundVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
5315 [e]nap̄-šāh,נַפְשָׁ֔הּsoulNoun
2790 [e]wə-he-ḥĕ-rîšוְהֶחֱרִ֥ישׁand shall hold his peaceVerb
  lāhלָ֖הּto herPrep
1 [e]’ā-ḇî-hā;אָבִ֑יהָfatherNoun
6965 [e]wə-qā-mūוְקָ֙מוּ֙and shall standVerb
3605 [e]kāl-כָּל־all herNoun
5088 [e]nə-ḏā-re-hā,נְדָרֶ֔יהָvowsNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and everyNoun
632 [e]’is-sārאִסָּ֛רbondNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־with whichPrt
631 [e]’ā-sə-rāhאָסְרָ֥הshe has boundVerb
5921 [e]‘al-עַל־on herPrep
5315 [e]nap̄-šāhנַפְשָׁ֖הּsoulNoun
6965 [e]yā-qūm.יָקֽוּם׃shall standVerb
Hebrew Texts
במדבר 30:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַ֨ע אָבִ֜יהָ אֶת־נִדְרָ֗הּ וֶֽאֱסָרָהּ֙ אֲשֶׁ֣ר אָֽסְרָ֣ה עַל־נַפְשָׁ֔הּ וְהֶחֱרִ֥ישׁ לָ֖הּ אָבִ֑יהָ וְקָ֙מוּ֙ כָּל־נְדָרֶ֔יהָ וְכָל־אִסָּ֛ר אֲשֶׁר־אָסְרָ֥ה עַל־נַפְשָׁ֖הּ יָקֽוּם׃

במדבר 30:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמע אביה את־נדרה ואסרה אשר אסרה על־נפשה והחריש לה אביה וקמו כל־נדריה וכל־אסר אשר־אסרה על־נפשה יקום׃

Links
Numbers 30:4Numbers 30:4 Text AnalysisNumbers 30:4 InterlinearNumbers 30:4 MultilingualNumbers 30:4 TSKNumbers 30:4 Cross ReferencesNumbers 30:4 Bible HubNumbers 30:4 Biblia ParalelaNumbers 30:4 Chinese BibleNumbers 30:4 French BibleNumbers 30:4 German Bible

Bible Hub
Numbers 30:3
Top of Page
Top of Page