Numbers 3:38
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2583 [e]wə-ha-ḥō-nîmוְהַחֹנִ֣יםBut those who encampVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
4908 [e]ham-miš-kānהַמִּשְׁכָּ֡ןthe tentNoun
6924 [e]qê-ḏə-māhקֵ֣דְמָהtoward the eastNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵי֩[even] beforeNoun
168 [e]’ō-hel-אֹֽהֶל־the tentNoun
4150 [e]mō-w-‘êḏמוֹעֵ֨ד ׀of meetingNoun
4217 [e]miz-rā-ḥāhמִזְרָ֜חָהtoward the sunriseNoun
4872 [e]mō-šehמֹשֶׁ֣ה ׀[were] MosesNoun
175 [e]wə-’a-hă-rōnוְאַהֲרֹ֣ןand AaronNoun
1121 [e]ū-ḇā-nāw,וּבָנָ֗יוand his sonsNoun
8104 [e]šō-mə-rîmשֹֽׁמְרִים֙keepingVerb
4931 [e]miš-me-reṯמִשְׁמֶ֣רֶתthe chargeNoun
4720 [e]ham-miq-dāš,הַמִּקְדָּ֔שׁof the sanctuaryNoun
4931 [e]lə-miš-me-reṯלְמִשְׁמֶ֖רֶתfor the obligationNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
2114 [e]wə-haz-zārוְהַזָּ֥רand the strangerVerb
7126 [e]haq-qā-rêḇהַקָּרֵ֖בapproachingVerb
4191 [e]yū-māṯ.יוּמָֽת׃shall be put to deathVerb
Hebrew Texts
במדבר 3:38 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַחֹנִ֣ים לִפְנֵ֣י הַמִּשְׁכָּ֡ן קֵ֣דְמָה לִפְנֵי֩ אֹֽהֶל־מֹועֵ֨ד ׀ מִזְרָ֜חָה מֹשֶׁ֣ה ׀ וְאַהֲרֹ֣ן וּבָנָ֗יו שֹֽׁמְרִים֙ מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּקְדָּ֔שׁ לְמִשְׁמֶ֖רֶת בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וְהַזָּ֥ר הַקָּרֵ֖ב יוּמָֽת׃

במדבר 3:38 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל־מועד ׀ מזרחה משה ׀ ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת׃

Links
Numbers 3:38Numbers 3:38 Text AnalysisNumbers 3:38 InterlinearNumbers 3:38 MultilingualNumbers 3:38 TSKNumbers 3:38 Cross ReferencesNumbers 3:38 Bible HubNumbers 3:38 Biblia ParalelaNumbers 3:38 Chinese BibleNumbers 3:38 French BibleNumbers 3:38 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:37
Top of Page
Top of Page