Numbers 3:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5387 [e]ū-nə-śîוּנְשִׂ֤יאand the chiefNoun
1004 [e]ḇêṯ-בֵֽית־of the houseNoun
1 [e]’āḇאָב֙of the fatherNoun
4940 [e]lə-miš-pə-ḥōṯלְמִשְׁפְּחֹ֣תof the familiesNoun
4847 [e]mə-rā-rî,מְרָרִ֔יof Merari [was]Noun
6700 [e]ṣū-rî-’êlצוּרִיאֵ֖לZurielNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
32 [e]’ă-ḇî-ḥā-yil;אֲבִיחָ֑יִלof AbihailNoun
5921 [e]‘alעַ֣לonPrep
3409 [e]ye-reḵיֶ֧רֶךְthe sideNoun
4908 [e]ham-miš-kānהַמִּשְׁכָּ֛ןof the tentNoun
2583 [e]ya-ḥă-nūיַחֲנ֖וּthey shall pitchVerb
6828 [e]ṣā-p̄ō-nāh.צָפֹֽנָה׃northwardNoun
Hebrew Texts
במדבר 3:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּנְשִׂ֤יא בֵֽית־אָב֙ לְמִשְׁפְּחֹ֣ת מְרָרִ֔י צוּרִיאֵ֖ל בֶּן־אֲבִיחָ֑יִל עַ֣ל יֶ֧רֶךְ הַמִּשְׁכָּ֛ן יַחֲנ֖וּ צָפֹֽנָה׃

במדבר 3:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונשיא בית־אב למשפחת מררי צוריאל בן־אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה׃

Links
Numbers 3:35Numbers 3:35 Text AnalysisNumbers 3:35 InterlinearNumbers 3:35 MultilingualNumbers 3:35 TSKNumbers 3:35 Cross ReferencesNumbers 3:35 Bible HubNumbers 3:35 Biblia ParalelaNumbers 3:35 Chinese BibleNumbers 3:35 French BibleNumbers 3:35 German Bible

Bible Hub
Numbers 3:34
Top of Page
Top of Page