Numbers 27:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6440 [e]wə-lip̄-nêוְלִפְנֵ֨יand beforeNoun
499 [e]’el-‘ā-zārאֶלְעָזָ֤רEleazarNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵן֙the priestNoun
5975 [e]ya-‘ă-mōḏ,יַעֲמֹ֔דhe shall standVerb
7592 [e]wə-šā-’alוְשָׁ֥אַלand who shall askVerb
  lōwל֛וֹtoPrep
4941 [e]bə-miš-paṭבְּמִשְׁפַּ֥טfor him by the judgmentNoun
224 [e]hā-’ū-rîmהָאוּרִ֖יםof UrimNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הthe LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־atPrep
6310 [e]pîwפִּ֨יוhis wordNoun
3318 [e]yê-ṣə-’ūיֵצְא֜וּshall they go outVerb
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and atPrep
6310 [e]pîwפִּ֣יוhis wordNoun
935 [e]yā-ḇō-’ū,יָבֹ֗אוּthey shall come inVerb
1931 [e]ה֛וּאhePro
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־[both] he and the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֥לof IsraelNoun
854 [e]’it-tōwאִתּ֖וֹwith himPrep
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־even allNoun
5712 [e]hā-‘ê-ḏāh.הָעֵדָֽה׃the congregationNoun
Hebrew Texts
במדבר 27:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלִפְנֵ֨י אֶלְעָזָ֤ר הַכֹּהֵן֙ יַעֲמֹ֔ד וְשָׁ֥אַל לֹ֛ו בְּמִשְׁפַּ֥ט הָאוּרִ֖ים לִפְנֵ֣י יְהוָ֑ה עַל־פִּ֨יו יֵצְא֜וּ וְעַל־פִּ֣יו יָבֹ֗אוּ ה֛וּא וְכָל־בְּנֵי־יִשְׂרָאֵ֥ל אִתֹּ֖ו וְכָל־הָעֵדָֽה׃

במדבר 27:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על־פיו יצאו ועל־פיו יבאו הוא וכל־בני־ישראל אתו וכל־העדה׃

Links
Numbers 27:21Numbers 27:21 Text AnalysisNumbers 27:21 InterlinearNumbers 27:21 MultilingualNumbers 27:21 TSKNumbers 27:21 Cross ReferencesNumbers 27:21 Bible HubNumbers 27:21 Biblia ParalelaNumbers 27:21 Chinese BibleNumbers 27:21 French BibleNumbers 27:21 German Bible

Bible Hub
Numbers 27:20
Top of Page
Top of Page