Numbers 27:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5414 [e]wə-nā-ṯat-tāhוְנָתַתָּ֥הAnd you shall putVerb
1935 [e]mê-hō-wḏ-ḵāמֵהֽוֹדְךָ֖of your authorityNoun
5921 [e]‘ā-lāw;עָלָ֑יוon himPrep
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֣עַןto the end thatSubst
8085 [e]yiš-mə-‘ū,יִשְׁמְע֔וּmay be obedientVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5712 [e]‘ă-ḏaṯעֲדַ֖תthe congregationNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֥יof the sonsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
במדבר 27:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָתַתָּ֥ה מֵהֹֽודְךָ֖ עָלָ֑יו לְמַ֣עַן יִשְׁמְע֔וּ כָּל־עֲדַ֖ת בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

במדבר 27:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל־עדת בני ישראל׃

Links
Numbers 27:20Numbers 27:20 Text AnalysisNumbers 27:20 InterlinearNumbers 27:20 MultilingualNumbers 27:20 TSKNumbers 27:20 Cross ReferencesNumbers 27:20 Bible HubNumbers 27:20 Biblia ParalelaNumbers 27:20 Chinese BibleNumbers 27:20 French BibleNumbers 27:20 German Bible

Bible Hub
Numbers 27:19
Top of Page
Top of Page