Nehemiah 9:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֛הBeholdPrt
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֥חְנוּwePro
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֖וֹםthis day [are]Noun
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏîm;עֲבָדִ֑יםservantsNoun
776 [e]wə-hā-’ā-reṣוְהָאָ֜רֶץ[for] and the landNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5414 [e]nā-ṯat-tāhנָתַ֣תָּהyou gaveVerb
1 [e]la-’ă-ḇō-ṯê-nū,לַאֲבֹתֵ֗ינוּto our fathersNoun
398 [e]le-’ĕ-ḵōlלֶאֱכֹ֤לto eatVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6529 [e]pir-yāhפִּרְיָהּ֙the fruitNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
2898 [e]ṭū-ḇāh,טוּבָ֔הּthereof and the goodNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֛הbeholdPrt
587 [e]’ă-naḥ-nūאֲנַ֥חְנוּwe [are]Pro
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏîmעֲבָדִ֖יםservantsNoun
5921 [e]‘ā-le-hā.עָלֶֽיהָ׃inPrep
Hebrew Texts
נחמיה 9:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הִנֵּ֛ה אֲנַ֥חְנוּ הַיֹּ֖ום עֲבָדִ֑ים וְהָאָ֜רֶץ אֲשֶׁר־נָתַ֣תָּה לַאֲבֹתֵ֗ינוּ לֶאֱכֹ֤ל אֶת־פִּרְיָהּ֙ וְאֶת־טוּבָ֔הּ הִנֵּ֛ה אֲנַ֥חְנוּ עֲבָדִ֖ים עָלֶֽיהָ׃

נחמיה 9:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הנה אנחנו היום עבדים והארץ אשר־נתתה לאבתינו לאכל את־פריה ואת־טובה הנה אנחנו עבדים עליה׃

Links
Nehemiah 9:36Nehemiah 9:36 Text AnalysisNehemiah 9:36 InterlinearNehemiah 9:36 MultilingualNehemiah 9:36 TSKNehemiah 9:36 Cross ReferencesNehemiah 9:36 Bible HubNehemiah 9:36 Biblia ParalelaNehemiah 9:36 Chinese BibleNehemiah 9:36 French BibleNehemiah 9:36 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:35
Top of Page
Top of Page