Nehemiah 9:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3985 [e]way-mā-’ă-nūוַיְמָאֲנ֣וּAnd refusedVerb
8085 [e]liš-mō-a‘,לִשְׁמֹ֗עַto listenVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־neitherAdv
2142 [e]zā-ḵə-rūזָכְר֤וּwere mindfulVerb
6381 [e]nip̄-lə-’ō-ṯe-ḵāנִפְלְאֹתֶ֙יךָ֙of your wondersVerb
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֣יתָyou didVerb
5973 [e]‘im-mā-hem,עִמָּהֶ֔םamong themPrep
7185 [e]way-yaq-šūוַיַּקְשׁוּ֙but hardenedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6203 [e]‘ā-rə-pām,עָרְפָּ֔םtheir necksNoun
5414 [e]way-yit-tə-nū-וַיִּתְּנוּ־and appointedVerb
7218 [e]rōšרֹ֛אשׁa captainNoun
7725 [e]lā-šūḇלָשׁ֥וּבto returnVerb
5659 [e]lə-‘aḇ-ḏu-ṯāmלְעַבְדֻתָ֖םto their slaveryNoun
4805 [e]bə-mir-yām;בְּמִרְיָ֑םin their rebellionNoun
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּה֩but you [are]Pro
433 [e]’ĕ-lō-w-ahאֱל֨וֹהַּa GodNoun
5547 [e]sə-lî-ḥō-wṯסְלִיח֜וֹתready to pardonNoun
2587 [e]ḥan-nūnחַנּ֧וּןgraciousAdj
7349 [e]wə-ra-ḥūmוְרַח֛וּםand mercifulAdj
750 [e]’e-reḵ-אֶֽרֶךְ־slowAdj
639 [e]’ap-pa-yimאַפַּ֥יִםto angerNoun
7227 [e]wə-raḇ-וְרַב־and of greatAdj
  [wə-ḥe-seḏ[וְחֶסֶד -  
  ḵ]כ] -  
2617 [e](ḥe-seḏ(חֶ֖סֶדcovenant loyaltyNoun
  q)ק) -  
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
5800 [e]‘ă-zaḇ-tām.עֲזַבְתָּֽם׃do forsookVerb
Hebrew Texts
נחמיה 9:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְמָאֲנ֣וּ לִשְׁמֹ֗עַ וְלֹא־זָכְר֤וּ נִפְלְאֹתֶ֙יךָ֙ אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֣יתָ עִמָּהֶ֔ם וַיַּקְשׁוּ֙ אֶת־עָרְפָּ֔ם וַיִּתְּנוּ־רֹ֛אשׁ לָשׁ֥וּב לְעַבְדֻתָ֖ם בְּמִרְיָ֑ם וְאַתָּה֩ אֱלֹ֨והַּ סְלִיחֹ֜ות חַנּ֧וּן וְרַח֛וּם אֶֽרֶךְ־אַפַּ֥יִם וְרַב־ [וְחֶסֶד כ] (חֶ֖סֶד ק) וְלֹ֥א עֲזַבְתָּֽם׃

נחמיה 9:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וימאנו לשמע ולא־זכרו נפלאתיך אשר עשית עמהם ויקשו את־ערפם ויתנו־ראש לשוב לעבדתם במרים ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארך־אפים ורב־ [וחסד כ] (חסד ק) ולא עזבתם׃

Links
Nehemiah 9:17Nehemiah 9:17 Text AnalysisNehemiah 9:17 InterlinearNehemiah 9:17 MultilingualNehemiah 9:17 TSKNehemiah 9:17 Cross ReferencesNehemiah 9:17 Bible HubNehemiah 9:17 Biblia ParalelaNehemiah 9:17 Chinese BibleNehemiah 9:17 French BibleNehemiah 9:17 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:16
Top of Page
Top of Page