Nehemiah 9:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1992 [e]wə-hêmוְהֵ֥םBut theyPro
1 [e]wa-’ă-ḇō-ṯê-nūוַאֲבֹתֵ֖ינוּand our fathersNoun
2102 [e]hê-zî-ḏū;הֵזִ֑ידוּdealt proudlyVerb
7185 [e]way-yaq-šūוַיַּקְשׁוּ֙and hardenedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6203 [e]‘ā-rə-pām,עָרְפָּ֔םtheir necksNoun
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אand notAdv
8085 [e]šā-mə-‘ūשָׁמְע֖וּdo listenedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4687 [e]miṣ-wō-ṯe-ḵā.מִצְוֹתֶֽיךָ׃Your commandsNoun
Hebrew Texts
נחמיה 9:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהֵ֥ם וַאֲבֹתֵ֖ינוּ הֵזִ֑ידוּ וַיַּקְשׁוּ֙ אֶת־עָרְפָּ֔ם וְלֹ֥א שָׁמְע֖וּ אֶל־מִצְוֹתֶֽיךָ׃

נחמיה 9:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והם ואבתינו הזידו ויקשו את־ערפם ולא שמעו אל־מצותיך׃

Links
Nehemiah 9:16Nehemiah 9:16 Text AnalysisNehemiah 9:16 InterlinearNehemiah 9:16 MultilingualNehemiah 9:16 TSKNehemiah 9:16 Cross ReferencesNehemiah 9:16 Bible HubNehemiah 9:16 Biblia ParalelaNehemiah 9:16 Chinese BibleNehemiah 9:16 French BibleNehemiah 9:16 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 9:15
Top of Page
Top of Page