Nahum 2:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2142 [e]yiz-kōrיִזְכֹּר֙He shall recountVerb
117 [e]’ad-dî-rāw,אַדִּירָ֔יוhis worthiesAdj
3782 [e]yik-kā-šə-lūיִכָּשְׁל֖וּthey shall stumbleVerb
  [ḇa-hă-li-ḵō-w-ṯām[בַהֲלִכֹותָם -  
  ḵ]כ] -  
1979 [e](ba-hă-lî-ḵā-ṯām;(בַּהֲלִֽיכָתָ֑םin their walkNoun
  q)ק) -  
4116 [e]yə-ma-hă-rūיְמַֽהֲרוּ֙they shall make hasteVerb
2346 [e]ḥō-w-mā-ṯāh,חֽוֹמָתָ֔הּto the wallNoun
3559 [e]wə-hu-ḵanוְהֻכַ֖ןand shall be preparedVerb
5526 [e]has-sō-ḵêḵ.הַסֹּכֵֽךְ׃and the defenseVerb
Hebrew Texts
נחום 2:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יִזְכֹּר֙ אַדִּירָ֔יו יִכָּשְׁל֖וּ [בַהֲלִכֹותָם כ] (בַּהֲלִֽיכָתָ֑ם ק) יְמַֽהֲרוּ֙ חֹֽומָתָ֔הּ וְהֻכַ֖ן הַסֹּכֵֽךְ׃

נחום 2:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יזכר אדיריו יכשלו [בהלכותם כ] (בהליכתם ק) ימהרו חומתה והכן הסכך׃

Links
Nahum 2:5Nahum 2:5 Text AnalysisNahum 2:5 InterlinearNahum 2:5 MultilingualNahum 2:5 TSKNahum 2:5 Cross ReferencesNahum 2:5 Bible HubNahum 2:5 Biblia ParalelaNahum 2:5 Chinese BibleNahum 2:5 French BibleNahum 2:5 German Bible

Bible Hub
Nahum 2:4
Top of Page
Top of Page