Nahum 2:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2351 [e]ba-ḥū-ṣō-wṯבַּֽחוּצוֹת֙in the streetsNoun
1984 [e]yiṯ-hō-wl-lūיִתְהוֹלְל֣וּshall rageVerb
7393 [e]hā-re-ḵeḇ,הָרֶ֔כֶבThe chariotsNoun
8264 [e]yiš-taq-šə-qūnיִֽשְׁתַּקְשְׁק֖וּןthey shall jostle one against anotherVerb
7339 [e]bā-rə-ḥō-ḇō-wṯ;בָּרְחֹב֑וֹתin the squaresNoun
4758 [e]mar-’ê-henמַרְאֵיהֶן֙they shall seemNoun
3940 [e]kal-lap-pî-ḏim,כַּלַּפִּידִ֔םlike torchesNoun
1300 [e]kab-bə-rā-qîmכַּבְּרָקִ֖יםlike the lightningNoun
7323 [e]yə-rō-w-ṣê-ṣū.יְרוֹצֵֽצוּ׃they shall runVerb
Hebrew Texts
נחום 2:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בַּֽחוּצֹות֙ יִתְהֹולְל֣וּ הָרֶ֔כֶב יִֽשְׁתַּקְשְׁק֖וּן בָּרְחֹבֹ֑ות מַרְאֵיהֶן֙ כַּלַּפִּידִ֔ם כַּבְּרָקִ֖ים יְרֹוצֵֽצוּ׃

נחום 2:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו׃

Links
Nahum 2:4Nahum 2:4 Text AnalysisNahum 2:4 InterlinearNahum 2:4 MultilingualNahum 2:4 TSKNahum 2:4 Cross ReferencesNahum 2:4 Bible HubNahum 2:4 Biblia ParalelaNahum 2:4 Chinese BibleNahum 2:4 French BibleNahum 2:4 German Bible

Bible Hub
Nahum 2:3
Top of Page
Top of Page