Micah 3:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
199 [e]wə-’ū-lām,וְאוּלָ֗םBut trulyAdv
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֞יI [am]Pro
4390 [e]mā-lê-ṯîמָלֵ֤אתִיam fullVerb
3581 [e]ḵō-aḥכֹ֙חַ֙with powerNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַthe spiritNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORDNoun
4941 [e]ū-miš-pāṭוּמִשְׁפָּ֖טand of judgmentNoun
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rāh;וּגְבוּרָ֑הand of mightNoun
5046 [e]lə-hag-gîḏלְהַגִּ֤ידto make atonementVerb
3290 [e]lə-ya-‘ă-qōḇלְיַֽעֲקֹב֙to JacobNoun
6588 [e]piš-‘ōw,פִּשְׁע֔וֹhis transgressionNoun
3478 [e]ū-lə-yiś-rā-’êlוּלְיִשְׂרָאֵ֖לand to IsraelNoun
2403 [e]ḥaṭ-ṭā-ṯōw.חַטָּאתֽוֹ׃his sinNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מיכה 3:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאוּלָ֗ם אָנֹכִ֞י מָלֵ֤אתִי כֹ֙חַ֙ אֶת־ר֣וּחַ יְהוָ֔ה וּמִשְׁפָּ֖ט וּגְבוּרָ֑ה לְהַגִּ֤יד לְיַֽעֲקֹב֙ פִּשְׁעֹ֔ו וּלְיִשְׂרָאֵ֖ל חַטָּאתֹֽו׃ ס

מיכה 3:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואולם אנכי מלאתי כח את־רוח יהוה ומשפט וגבורה להגיד ליעקב פשעו ולישראל חטאתו׃ ס

Links
Micah 3:8Micah 3:8 Text AnalysisMicah 3:8 InterlinearMicah 3:8 MultilingualMicah 3:8 TSKMicah 3:8 Cross ReferencesMicah 3:8 Bible HubMicah 3:8 Biblia ParalelaMicah 3:8 Chinese BibleMicah 3:8 French BibleMicah 3:8 German Bible

Bible Hub
Micah 3:7
Top of Page
Top of Page