Micah 3:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
954 [e]ū-ḇō-šūוּבֹ֣שׁוּThen shall be ashamedVerb
2374 [e]ha-ḥō-zîm,הַחֹזִ֗יםthe seersNoun
2659 [e]wə-ḥā-p̄ə-rūוְחָֽפְרוּ֙and confoundedVerb
7080 [e]haq-qō-sə-mîm,הַקֹּ֣סְמִ֔יםthe divinersVerb
5844 [e]wə-‘ā-ṭūוְעָט֥וּand coverVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
8222 [e]śā-p̄āmשָׂפָ֖םtheir lipsNoun
3605 [e]kul-lām;כֻּלָּ֑םthey shall allNoun
3588 [e]כִּ֛יforConj
369 [e]’ênאֵ֥יןnotPrt
4617 [e]ma-‘ă-nêhמַעֲנֵ֖ה[there is] answerNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîm.אֱלֹהִֽים׃of GodNoun
Hebrew Texts
מיכה 3:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבֹ֣שׁוּ הַחֹזִ֗ים וְחָֽפְרוּ֙ הַקֹּ֣סְמִ֔ים וְעָט֥וּ עַל־שָׂפָ֖ם כֻּלָּ֑ם כִּ֛י אֵ֥ין מַעֲנֵ֖ה אֱלֹהִֽים׃

מיכה 3:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשו החזים וחפרו הקסמים ועטו על־שפם כלם כי אין מענה אלהים׃

Links
Micah 3:7Micah 3:7 Text AnalysisMicah 3:7 InterlinearMicah 3:7 MultilingualMicah 3:7 TSKMicah 3:7 Cross ReferencesMicah 3:7 Bible HubMicah 3:7 Biblia ParalelaMicah 3:7 Chinese BibleMicah 3:7 French BibleMicah 3:7 German Bible

Bible Hub
Micah 3:6
Top of Page
Top of Page