Leviticus 27:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־And ifConj
5347 [e]nə-qê-ḇāhנְקֵבָ֖הa femaleNoun
1931 [e]הִ֑ואitPro
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָ֥הthen shall beVerb
6187 [e]‘er-kə-ḵāעֶרְכְּךָ֖your estimationNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֥יםthirtyNoun
8255 [e]šā-qel.שָֽׁקֶל׃shekelsNoun
Hebrew Texts
ויקרא 27:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־נְקֵבָ֖ה הִ֑וא וְהָיָ֥ה עֶרְכְּךָ֖ שְׁלֹשִׁ֥ים שָֽׁקֶל׃

ויקרא 27:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל׃

Links
Leviticus 27:4Leviticus 27:4 Text AnalysisLeviticus 27:4 InterlinearLeviticus 27:4 MultilingualLeviticus 27:4 TSKLeviticus 27:4 Cross ReferencesLeviticus 27:4 Bible HubLeviticus 27:4 Biblia ParalelaLeviticus 27:4 Chinese BibleLeviticus 27:4 French BibleLeviticus 27:4 German Bible

Bible Hub
Leviticus 27:3
Top of Page
Top of Page