Leviticus 13:37
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]wə-’im-וְאִם־But ifConj
5869 [e]bə-‘ê-nāwבְּעֵינָיו֩in his sightNoun
5975 [e]‘ā-maḏעָמַ֨דat a stayVerb
5424 [e]han-ne-ṯeqהַנֶּ֜תֶקthe scaleNoun
8181 [e]wə-śê-‘ārוְשֵׂעָ֨רand hairNoun
7838 [e]šā-ḥōrשָׁחֹ֧רblackAdj
6779 [e]ṣā-maḥ-צָֽמַח־grown upVerb
  bōwבּ֛וֹinPrep
7495 [e]nir-pāנִרְפָּ֥אis healedVerb
5424 [e]han-ne-ṯeqהַנֶּ֖תֶקthe scaleNoun
2889 [e]ṭā-hō-wrטָה֣וֹרcleanAdj
1931 [e]hū;ה֑וּאhe [is]Pro
2891 [e]wə-ṭi-hă-rōwוְטִהֲר֖וֹand shall pronounce him cleanVerb
3548 [e]hak-kō-hên.הַכֹּהֵֽן׃the priestNoun
  sס -  
Hebrew Texts
ויקרא 13:37 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאִם־בְּעֵינָיו֩ עָמַ֨ד הַנֶּ֜תֶק וְשֵׂעָ֨ר שָׁחֹ֧ר צָֽמַח־בֹּ֛ו נִרְפָּ֥א הַנֶּ֖תֶק טָהֹ֣ור ה֑וּא וְטִהֲרֹ֖ו הַכֹּהֵֽן׃ ס

ויקרא 13:37 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואם־בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח־בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן׃ ס

Links
Leviticus 13:37Leviticus 13:37 Text AnalysisLeviticus 13:37 InterlinearLeviticus 13:37 MultilingualLeviticus 13:37 TSKLeviticus 13:37 Cross ReferencesLeviticus 13:37 Bible HubLeviticus 13:37 Biblia ParalelaLeviticus 13:37 Chinese BibleLeviticus 13:37 French BibleLeviticus 13:37 German Bible

Bible Hub
Leviticus 13:36
Top of Page
Top of Page