Lamentations 3:40
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2664 [e]naḥ-pə-śāhנַחְפְּשָׂ֤הLet us searchVerb
1870 [e]ḏə-rā-ḵê-nūדְרָכֵ֙ינוּ֙our waysNoun
2713 [e]wə-naḥ-qō-rāh,וְֽנַחְקֹ֔רָהand tryVerb
7725 [e]wə-nā-šū-ḇāhוְנָשׁ֖וּבָהand turn againVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃the LORDNoun
Hebrew Texts
איכה 3:40 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
נַחְפְּשָׂ֤ה דְרָכֵ֙ינוּ֙ וְֽנַחְקֹ֔רָה וְנָשׁ֖וּבָה עַד־יְהוָֽה׃

איכה 3:40 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד־יהוה׃

Links
Lamentations 3:40Lamentations 3:40 Text AnalysisLamentations 3:40 InterlinearLamentations 3:40 MultilingualLamentations 3:40 TSKLamentations 3:40 Cross ReferencesLamentations 3:40 Bible HubLamentations 3:40 Biblia ParalelaLamentations 3:40 Chinese BibleLamentations 3:40 French BibleLamentations 3:40 German Bible

Bible Hub
Lamentations 3:39
Top of Page
Top of Page