Judges 15:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּ֤אמְרוּAnd they saidVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
631 [e]le-’ĕ-sā-rə-ḵāלֶאֱסָרְךָ֣bindVerb
3381 [e]yā-raḏ-nū,יָרַ֔דְנוּWe have come downVerb
5414 [e]lə-ṯit-tə-ḵāלְתִתְּךָ֖you that we may deliver youVerb
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־into the handNoun
6430 [e]pə-liš-tîm;פְּלִשְׁתִּ֑יםof the PhilistinesAdj
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרand saidVerb
  lā-hemלָהֶם֙toPrep
8123 [e]šim-šō-wn,שִׁמְשׁ֔וֹןSamsonNoun
7650 [e]hiš-šā-ḇə-‘ūהִשָּׁבְע֣וּSwearVerb
  lî,לִ֔יto mePrep
6435 [e]pen-פֶּֽן־thatConj
6293 [e]tip̄-gə-‘ūnתִּפְגְּע֥וּןyou will fallVerb
  בִּ֖יinPrep
859 [e]’at-tem.אַתֶּֽם׃on me yourselvesPro
Hebrew Texts
שופטים 15:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֤אמְרוּ לֹו֙ לֶאֱסָרְךָ֣ יָרַ֔דְנוּ לְתִתְּךָ֖ בְּיַד־פְּלִשְׁתִּ֑ים וַיֹּ֤אמֶר לָהֶם֙ שִׁמְשֹׁ֔ון הִשָּׁבְע֣וּ לִ֔י פֶּֽן־תִּפְגְּע֥וּן בִּ֖י אַתֶּֽם׃

שופטים 15:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו לו לאסרך ירדנו לתתך ביד־פלשתים ויאמר להם שמשון השבעו לי פן־תפגעון בי אתם׃

Links
Judges 15:12Judges 15:12 Text AnalysisJudges 15:12 InterlinearJudges 15:12 MultilingualJudges 15:12 TSKJudges 15:12 Cross ReferencesJudges 15:12 Bible HubJudges 15:12 Biblia ParalelaJudges 15:12 Chinese BibleJudges 15:12 French BibleJudges 15:12 German Bible

Bible Hub
Judges 15:11
Top of Page
Top of Page