Judges 15:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yê-rə-ḏūוַיֵּרְד֡וּThen wentVerb
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹשֶׁת֩threeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֨יםthousandNoun
376 [e]’îšאִ֜ישׁmenNoun
3063 [e]mî-hū-ḏāh,מִֽיהוּדָ֗הof JudahNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5585 [e]sə-‘îp̄סְעִיף֮the topNoun
5553 [e]se-la‘סֶ֣לַעof the rockNoun
5862 [e]‘ê-ṭāmעֵיטָם֒EtamNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֣וּand saidVerb
8123 [e]lə-šim-šō-wn,לְשִׁמְשׁ֗וֹןto Samson youNoun
3808 [e]hă-lōהֲלֹ֤אnotAdv
3045 [e]yā-ḏa‘-tāיָדַ֙עְתָּ֙do knowVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־that [are]Conj
4910 [e]mō-šə-lîmמֹשְׁלִ֥יםrulersVerb
  bā-nūבָּ֙נוּ֙inPrep
6430 [e]pə-liš-tîm,פְּלִשְׁתִּ֔יםthe PhilistinesAdj
4100 [e]ū-mah-וּמַה־and over us? WhatPro
2063 [e]zōṯזֹּ֖אתthisPro
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֣יתָ[that] you have doneVerb
  lā-nū;לָּ֑נוּtoPrep
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand to us? And he saidVerb
  lā-hem,לָהֶ֔םto themPrep
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֙AsPrt
6213 [e]‘ā-śūעָ֣שׂוּthey didVerb
  lî,לִ֔יto mePrep
3651 [e]kênכֵּ֖ןsoAdj
6213 [e]‘ā-śî-ṯîעָשִׂ֥יתִיhave I doneVerb
  lā-hem.לָהֶֽם׃toPrep
Hebrew Texts
שופטים 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּרְד֡וּ שְׁלֹשֶׁת֩ אֲלָפִ֨ים אִ֜ישׁ מִֽיהוּדָ֗ה אֶל־סְעִיף֮ סֶ֣לַע עֵיטָם֒ וַיֹּאמְר֣וּ לְשִׁמְשֹׁ֗ון הֲלֹ֤א יָדַ֙עְתָּ֙ כִּֽי־מֹשְׁלִ֥ים בָּ֙נוּ֙ פְּלִשְׁתִּ֔ים וּמַה־זֹּ֖את עָשִׂ֣יתָ לָּ֑נוּ וַיֹּ֣אמֶר לָהֶ֔ם כַּאֲשֶׁר֙ עָ֣שׂוּ לִ֔י כֵּ֖ן עָשִׂ֥יתִי לָהֶֽם׃

שופטים 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדו שלשת אלפים איש מיהודה אל־סעיף סלע עיטם ויאמרו לשמשון הלא ידעת כי־משלים בנו פלשתים ומה־זאת עשית לנו ויאמר להם כאשר עשו לי כן עשיתי להם׃

Links
Judges 15:11Judges 15:11 Text AnalysisJudges 15:11 InterlinearJudges 15:11 MultilingualJudges 15:11 TSKJudges 15:11 Cross ReferencesJudges 15:11 Bible HubJudges 15:11 Biblia ParalelaJudges 15:11 Chinese BibleJudges 15:11 French BibleJudges 15:11 German Bible

Bible Hub
Judges 15:10
Top of Page
Top of Page