Joshua 8:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]wə-’a-ḥă-rê-וְאַֽחֲרֵי־And afterwardAdv
3651 [e]ḵên,כֵ֗ןafter thatAdj
7121 [e]qā-rāקָרָא֙he readVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יthe wordsNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāh,הַתּוֹרָ֔הof the lawNoun
1293 [e]hab-bə-rā-ḵāhהַבְּרָכָ֖הthe blessingsNoun
7045 [e]wə-haq-qə-lā-lāh;וְהַקְּלָלָ֑הand cursingsNoun
3605 [e]kə-ḵāl-כְּכָל־according to allNoun
3789 [e]hak-kā-ṯūḇהַכָּת֖וּבthat is writtenVerb
5612 [e]bə-sê-p̄erבְּסֵ֥פֶרin the bookNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāh.הַתּוֹרָֽה׃of the lawNoun
Hebrew Texts
יהושע 8:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַֽחֲרֵי־כֵ֗ן קָרָא֙ אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֣י הַתֹּורָ֔ה הַבְּרָכָ֖ה וְהַקְּלָלָ֑ה כְּכָל־הַכָּת֖וּב בְּסֵ֥פֶר הַתֹּורָֽה׃

יהושע 8:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואחרי־כן קרא את־כל־דברי התורה הברכה והקללה ככל־הכתוב בספר התורה׃

Links
Joshua 8:34Joshua 8:34 Text AnalysisJoshua 8:34 InterlinearJoshua 8:34 MultilingualJoshua 8:34 TSKJoshua 8:34 Cross ReferencesJoshua 8:34 Bible HubJoshua 8:34 Biblia ParalelaJoshua 8:34 Chinese BibleJoshua 8:34 French BibleJoshua 8:34 German Bible

Bible Hub
Joshua 8:33
Top of Page
Top of Page