Joshua 7:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]qumקֻ֚םUpVerb
6942 [e]qad-dêšקַדֵּ֣שׁsanctifyVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
559 [e]wə-’ā-mar-tāוְאָמַרְתָּ֖and sayVerb
6942 [e]hiṯ-qad-də-šūהִתְקַדְּשׁ֣וּsanctify yourselvesVerb
4279 [e]lə-mā-ḥār;לְמָחָ֑רagainst tomorrowNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3541 [e]ḵōhכֹה֩ThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֨רsaysVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לof IsraelNoun
2764 [e]ḥê-remחֵ֤רֶם[There is] an accursed thingNoun
7130 [e]bə-qir-bə-ḵāבְּקִרְבְּךָ֙in your midstNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לO IsraelNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
3201 [e]ṯū-ḵal,תוּכַ֗לdo you canVerb
6965 [e]lā-qūmלָקוּם֙standVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
341 [e]’ō-yə-ḇe-ḵā,אֹיְבֶ֔יךָyour enemiesNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
5493 [e]hă-sî-rə-ḵemהֲסִירְכֶ֥םyou take awayVerb
2764 [e]ha-ḥê-remהַחֵ֖רֶםthe accursed thingNoun
7130 [e]miq-qir-bə-ḵem.מִֽקִּרְבְּכֶֽם׃from your midstNoun
Hebrew Texts
יהושע 7:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קֻ֚ם קַדֵּ֣שׁ אֶת־הָעָ֔ם וְאָמַרְתָּ֖ הִתְקַדְּשׁ֣וּ לְמָחָ֑ר כִּ֣י כֹה֩ אָמַ֨ר יְהוָ֜ה אֱלֹהֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל חֵ֤רֶם בְּקִרְבְּךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל לֹ֣א תוּכַ֗ל לָקוּם֙ לִפְנֵ֣י אֹיְבֶ֔יךָ עַד־הֲסִירְכֶ֥ם הַחֵ֖רֶם מִֽקִּרְבְּכֶֽם׃

יהושע 7:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קם קדש את־העם ואמרת התקדשו למחר כי כה אמר יהוה אלהי ישראל חרם בקרבך ישראל לא תוכל לקום לפני איביך עד־הסירכם החרם מקרבכם׃

Links
Joshua 7:13Joshua 7:13 Text AnalysisJoshua 7:13 InterlinearJoshua 7:13 MultilingualJoshua 7:13 TSKJoshua 7:13 Cross ReferencesJoshua 7:13 Bible HubJoshua 7:13 Biblia ParalelaJoshua 7:13 Chinese BibleJoshua 7:13 French BibleJoshua 7:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 7:12
Top of Page
Top of Page