Joshua 6:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7651 [e]wə-šiḇ-‘āhוְשִׁבְעָ֣הAnd sevenNoun
3548 [e]ḵō-hă-nîmכֹהֲנִ֡יםpriestsNoun
5375 [e]yiś-’ūיִשְׂאוּ֩shall bearVerb
7651 [e]šiḇ-‘āhשִׁבְעָ֨הsevenNoun
7782 [e]šō-wp̄-rō-wṯשׁוֹפְר֤וֹתtrumpetsNoun
3104 [e]hay-yō-wḇ-lîmהַיּֽוֹבְלִים֙of rams hornsNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
727 [e]hā-’ā-rō-wn,הָאָר֔וֹןthe arkNoun
3117 [e]ū-ḇay-yō-wmוּבַיּוֹם֙and the dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֔יseventhAdj
5437 [e]tā-sōb-būתָּסֹ֥בּוּyou shall edgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֖ירthe cityNoun
7651 [e]še-ḇa‘שֶׁ֣בַעsevenNoun
6471 [e]pə-‘ā-mîm;פְּעָמִ֑יםtimesNoun
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîm,וְהַכֹּ֣הֲנִ֔יםand the priestsNoun
8628 [e]yiṯ-qə-‘ūיִתְקְע֖וּshall blowVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ā-rō-wṯ.בַּשּׁוֹפָרֽוֹת׃with the trumpetsNoun
Hebrew Texts
יהושע 6:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשִׁבְעָ֣ה כֹהֲנִ֡ים יִשְׂאוּ֩ שִׁבְעָ֨ה שֹׁופְרֹ֤ות הַיֹּֽובְלִים֙ לִפְנֵ֣י הָאָרֹ֔ון וּבַיֹּום֙ הַשְּׁבִיעִ֔י תָּסֹ֥בּוּ אֶת־הָעִ֖יר שֶׁ֣בַע פְּעָמִ֑ים וְהַכֹּ֣הֲנִ֔ים יִתְקְע֖וּ בַּשֹּׁופָרֹֽות׃

יהושע 6:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושבעה כהנים ישאו שבעה שופרות היובלים לפני הארון וביום השביעי תסבו את־העיר שבע פעמים והכהנים יתקעו בשופרות׃

Links
Joshua 6:4Joshua 6:4 Text AnalysisJoshua 6:4 InterlinearJoshua 6:4 MultilingualJoshua 6:4 TSKJoshua 6:4 Cross ReferencesJoshua 6:4 Bible HubJoshua 6:4 Biblia ParalelaJoshua 6:4 Chinese BibleJoshua 6:4 French BibleJoshua 6:4 German Bible

Bible Hub
Joshua 6:3
Top of Page
Top of Page