Joshua 18:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qu-mūוַיָּקֻ֥מוּAnd aroseVerb
582 [e]hā-’ă-nā-šîmהָאֲנָשִׁ֖יםthe menNoun
1980 [e]way-yê-lê-ḵū;וַיֵּלֵ֑כוּand went awayVerb
6680 [e]way-ṣawוַיְצַ֣וand chargedVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘יְהוֹשֻׁ֡עַJoshuaNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1980 [e]ha-hō-lə-ḵîmהַהֹלְכִים֩those who wentVerb
3789 [e]liḵ-tōḇלִכְתֹּ֨בto describeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֜רֶץthe landNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֗רsayingVerb
1980 [e]lə-ḵūלְ֠כוּGoVerb
1980 [e]wə-hiṯ-hal-lə-ḵūוְהִתְהַלְּכ֨וּand walkVerb
776 [e]ḇā-’ā-reṣבָאָ֜רֶץthrough the landNoun
3789 [e]wə-ḵiṯ-ḇūוְכִתְב֤וּand describeVerb
853 [e]’ō-w-ṯāhאוֹתָהּ֙itAcc
7725 [e]wə-šū-ḇūוְשׁ֣וּבוּ[is] and come againVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יunto mePrep
6311 [e]ū-p̄ōhוּ֠פֹהthat I may hereAdv
7993 [e]’aš-lîḵאַשְׁלִ֨יךְcastVerb
  lā-ḵemלָכֶ֥םtoPrep
1486 [e]gō-w-rālגּוֹרָ֛לlotsNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יfor you beforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
7887 [e]bə-ši-lōh.בְּשִׁלֹֽה׃in ShilohNoun
Hebrew Texts
יהושע 18:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּקֻ֥מוּ הָאֲנָשִׁ֖ים וַיֵּלֵ֑כוּ וַיְצַ֣ו יְהֹושֻׁ֡עַ אֶת־הַהֹלְכִים֩ לִכְתֹּ֨ב אֶת־הָאָ֜רֶץ לֵאמֹ֗ר לְ֠כוּ וְהִתְהַלְּכ֨וּ בָאָ֜רֶץ וְכִתְב֤וּ אֹותָהּ֙ וְשׁ֣וּבוּ אֵלַ֔י וּ֠פֹה אַשְׁלִ֨יךְ לָכֶ֥ם גֹּורָ֛ל לִפְנֵ֥י יְהוָ֖ה בְּשִׁלֹֽה׃

יהושע 18:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקמו האנשים וילכו ויצו יהושע את־ההלכים לכתב את־הארץ לאמר לכו והתהלכו בארץ וכתבו אותה ושובו אלי ופה אשליך לכם גורל לפני יהוה בשלה׃

Links
Joshua 18:8Joshua 18:8 Text AnalysisJoshua 18:8 InterlinearJoshua 18:8 MultilingualJoshua 18:8 TSKJoshua 18:8 Cross ReferencesJoshua 18:8 Bible HubJoshua 18:8 Biblia ParalelaJoshua 18:8 Chinese BibleJoshua 18:8 French BibleJoshua 18:8 German Bible

Bible Hub
Joshua 18:7
Top of Page
Top of Page