Joshua 15:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְי֣וּand wereVerb
5892 [e]he-‘ā-rîm,הֶעָרִ֗יםcitiesNoun
7097 [e]miq-ṣêhמִקְצֵה֙at the extremityNoun
4294 [e]lə-maṭ-ṭêhלְמַטֵּ֣הof the tribeNoun
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־of the sonsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
413 [e]’el-אֶל־towardPrep
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֥וּלthe coastNoun
123 [e]’ĕ-ḏō-wmאֱד֖וֹםof EdomNoun
5045 [e]ban-neḡ-bāh;בַּנֶּ֑גְבָּהin the southNoun
6909 [e]qaḇ-ṣə-’êlקַבְצְאֵ֥לwere KabzeelNoun
5740 [e]wə-‘ê-ḏerוְעֵ֖דֶרand EderNoun
3017 [e]wə-yā-ḡūr.וְיָגֽוּר׃and JagurNoun
Hebrew Texts
יהושע 15:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽהְי֣וּ הֶעָרִ֗ים מִקְצֵה֙ לְמַטֵּ֣ה בְנֵֽי־יְהוּדָ֔ה אֶל־גְּב֥וּל אֱדֹ֖ום בַּנֶּ֑גְבָּה קַבְצְאֵ֥ל וְעֵ֖דֶר וְיָגֽוּר׃

יהושע 15:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו הערים מקצה למטה בני־יהודה אל־גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃

Links
Joshua 15:21Joshua 15:21 Text AnalysisJoshua 15:21 InterlinearJoshua 15:21 MultilingualJoshua 15:21 TSKJoshua 15:21 Cross ReferencesJoshua 15:21 Bible HubJoshua 15:21 Biblia ParalelaJoshua 15:21 Chinese BibleJoshua 15:21 French BibleJoshua 15:21 German Bible

Bible Hub
Joshua 15:20
Top of Page
Top of Page