Joshua 14:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1288 [e]way-ḇā-rə-ḵê-hūוַֽיְבָרְכֵ֖הוּAnd blessedVerb
3091 [e]yə-hō-wō-šu-a‘;יְהוֹשֻׁ֑עַJoshua himNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֧ןand gaveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2275 [e]ḥeḇ-rō-wnחֶבְר֛וֹןHebronNoun
3612 [e]lə-ḵā-lêḇלְכָלֵ֥בto CalebNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3312 [e]yə-p̄un-nehיְפֻנֶּ֖הof JephunnehNoun
5159 [e]lə-na-ḥă-lāh.לְנַחֲלָֽה׃for an inheritanceNoun
Hebrew Texts
יהושע 14:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְבָרְכֵ֖הוּ יְהֹושֻׁ֑עַ וַיִּתֵּ֧ן אֶת־חֶבְרֹ֛ון לְכָלֵ֥ב בֶּן־יְפֻנֶּ֖ה לְנַחֲלָֽה׃

יהושע 14:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויברכהו יהושע ויתן את־חברון לכלב בן־יפנה לנחלה׃

Links
Joshua 14:13Joshua 14:13 Text AnalysisJoshua 14:13 InterlinearJoshua 14:13 MultilingualJoshua 14:13 TSKJoshua 14:13 Cross ReferencesJoshua 14:13 Bible HubJoshua 14:13 Biblia ParalelaJoshua 14:13 Chinese BibleJoshua 14:13 French BibleJoshua 14:13 German Bible

Bible Hub
Joshua 14:12
Top of Page
Top of Page