Jeremiah 8:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7849 [e]ū-šə-ṭā-ḥūmוּשְׁטָחוּם֩and they shall spread themVerb
8121 [e]laš-še-mešלַשֶּׁ֨מֶשׁbefore the sunNoun
3394 [e]wə-lay-yā-rê-aḥוְלַיָּרֵ֜חַand the moonNoun
3605 [e]ū-lə-ḵōlוּלְכֹ֣ל ׀and allNoun
6635 [e]ṣə-ḇāצְבָ֣אthe hostNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֗יִםof heavenNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רwhomPrt
157 [e]’ă-hê-ḇūmאֲהֵב֜וּםthey have lovedVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֤רand whomPrt
5647 [e]‘ă-ḇā-ḏūmעֲבָדוּם֙they have servedVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַֽאֲשֶׁר֙and whomPrt
1980 [e]hā-lə-ḵūהָלְכ֣וּthey have walkedVerb
310 [e]’a-ḥă-rê-hem,אַֽחֲרֵיהֶ֔םafterAdv
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֣רand whomPrt
1875 [e]də-rā-šūm,דְּרָשׁ֔וּםthey have soughtVerb
834 [e]wa-’ă-šerוַאֲשֶׁ֥רand whomPrt
7812 [e]hiš-ta-ḥă-wūהִֽשְׁתַּחֲו֖וּthey have worshipedVerb
  lā-hem;לָהֶ֑םtoPrep
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
622 [e]yê-’ā-sə-p̄ūיֵאָֽסְפוּ֙do be gatheredVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אnorAdv
6912 [e]yiq-qā-ḇê-rū,יִקָּבֵ֔רוּbe buriedVerb
1828 [e]lə-ḏō-menלְדֹ֛מֶןfor dungNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māhהָאֲדָמָ֖הof the earthNoun
1961 [e]yih-yū.יִֽהְיֽוּ׃they shall beVerb
Hebrew Texts
ירמיה 8:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּשְׁטָחוּם֩ לַשֶּׁ֨מֶשׁ וְלַיָּרֵ֜חַ וּלְכֹ֣ל ׀ צְבָ֣א הַשָּׁמַ֗יִם אֲשֶׁ֨ר אֲהֵב֜וּם וַאֲשֶׁ֤ר עֲבָדוּם֙ וַֽאֲשֶׁר֙ הָלְכ֣וּ אַֽחֲרֵיהֶ֔ם וַאֲשֶׁ֣ר דְּרָשׁ֔וּם וַאֲשֶׁ֥ר הִֽשְׁתַּחֲו֖וּ לָהֶ֑ם לֹ֤א יֵאָֽסְפוּ֙ וְלֹ֣א יִקָּבֵ֔רוּ לְדֹ֛מֶן עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה יִֽהְיֽוּ׃

ירמיה 8:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושטחום לשמש ולירח ולכל ׀ צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על־פני האדמה יהיו׃

Links
Jeremiah 8:2Jeremiah 8:2 Text AnalysisJeremiah 8:2 InterlinearJeremiah 8:2 MultilingualJeremiah 8:2 TSKJeremiah 8:2 Cross ReferencesJeremiah 8:2 Bible HubJeremiah 8:2 Biblia ParalelaJeremiah 8:2 Chinese BibleJeremiah 8:2 French BibleJeremiah 8:2 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 8:1
Top of Page
Top of Page