Jeremiah 4:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6963 [e]miq-qō-wlמִקּ֨וֹלAt the soundNoun
6571 [e]pā-rāšפָּרָ֜שׁof the horsemenNoun
7411 [e]wə-rō-mêhוְרֹ֣מֵהand bowmenVerb
7198 [e]qe-šeṯ,קֶ֗שֶׁת.. .. ..Noun
1272 [e]bō-ra-ḥaṯבֹּרַ֙חַת֙shall fleeVerb
3605 [e]kāl-כָּל־The wholeNoun
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֔ירcityNoun
935 [e]bā-’ūבָּ֚אוּthey shall goVerb
5645 [e]be-‘ā-ḇîm,בֶּעָבִ֔יםinto the thicketsNoun
3710 [e]ū-ḇak-kê-p̄îmוּבַכֵּפִ֖יםand on the rocksNoun
5927 [e]‘ā-lū;עָל֑וּclimb upVerb
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִ֣ירcityNoun
5800 [e]‘ă-zū-ḇāh,עֲזוּבָ֔ה[shall be] forsakenVerb
369 [e]wə-’ên-וְאֵין־and notPrt
3427 [e]yō-wō-šêḇיוֹשֵׁ֥בdo dwellVerb
2004 [e]bā-hênבָּהֵ֖ןthereinPro
376 [e]’îš.אִֽישׁ׃a manNoun
Hebrew Texts
ירמיה 4:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
מִקֹּ֨ול פָּרָ֜שׁ וְרֹ֣מֵה קֶ֗שֶׁת בֹּרַ֙חַת֙ כָּל־הָעִ֔יר בָּ֚אוּ בֶּעָבִ֔ים וּבַכֵּפִ֖ים עָל֑וּ כָּל־הָעִ֣יר עֲזוּבָ֔ה וְאֵין־יֹושֵׁ֥ב בָּהֵ֖ן אִֽישׁ׃

ירמיה 4:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
מקול פרש ורמה קשת ברחת כל־העיר באו בעבים ובכפים עלו כל־העיר עזובה ואין־יושב בהן איש׃

Links
Jeremiah 4:29Jeremiah 4:29 Text AnalysisJeremiah 4:29 InterlinearJeremiah 4:29 MultilingualJeremiah 4:29 TSKJeremiah 4:29 Cross ReferencesJeremiah 4:29 Bible HubJeremiah 4:29 Biblia ParalelaJeremiah 4:29 Chinese BibleJeremiah 4:29 French BibleJeremiah 4:29 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 4:28
Top of Page
Top of Page