Exodus 14:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֞הand youPro
7311 [e]hā-rêmהָרֵ֣םlift upVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
4294 [e]maṭ-ṭə-ḵā,מַטְּךָ֗your staffNoun
5186 [e]ū-nə-ṭêhוּנְטֵ֧הand stretch outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏə-ḵāיָדְךָ֛your handNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םthe seaNoun
1234 [e]ū-ḇə-qā-‘ê-hū;וּבְקָעֵ֑הוּand divide itVerb
935 [e]wə-yā-ḇō-’ūוְיָבֹ֧אוּand shall goVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־and the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֛לof IsraelNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֥וֹךְthrough the middleNoun
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םof the seaNoun
3004 [e]bay-yab-bā-šāh.בַּיַּבָּשָֽׁה׃on dry [land]Noun
Hebrew Texts
שמות 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֞ה הָרֵ֣ם אֶֽת־מַטְּךָ֗ וּנְטֵ֧ה אֶת־יָדְךָ֛ עַל־הַיָּ֖ם וּבְקָעֵ֑הוּ וְיָבֹ֧אוּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֛ל בְּתֹ֥וךְ הַיָּ֖ם בַּיַּבָּשָֽׁה׃

שמות 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה הרם את־מטך ונטה את־ידך על־הים ובקעהו ויבאו בני־ישראל בתוך הים ביבשה׃

Links
Exodus 14:16Exodus 14:16 Text AnalysisExodus 14:16 InterlinearExodus 14:16 MultilingualExodus 14:16 TSKExodus 14:16 Cross ReferencesExodus 14:16 Bible HubExodus 14:16 Biblia ParalelaExodus 14:16 Chinese BibleExodus 14:16 French BibleExodus 14:16 German Bible

Bible Hub
Exodus 14:15
Top of Page
Top of Page