Deuteronomy 31:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6950 [e]haq-hêlהַקְהֵ֣לtogetherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֗םthe peopleNoun
376 [e]hā-’ă-nā-šîmהָֽאֲנָשִׁ֤יםmenNoun
802 [e]wə-han-nā-šîmוְהַנָּשִׁים֙and womenNoun
2945 [e]wə-haṭ-ṭap̄,וְהַטַּ֔ףand childrenNoun
1616 [e]wə-ḡê-rə-ḵāוְגֵרְךָ֖that your strangerNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
8179 [e]biš-‘ā-re-ḵā;בִּשְׁעָרֶ֑יךָ[is] inside your gatesNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֨עַןto the end thatSubst
8085 [e]yiš-mə-‘ūיִשְׁמְע֜וּthey may hearVerb
4616 [e]ū-lə-ma-‘anוּלְמַ֣עַןand to the end thatSubst
3925 [e]yil-mə-ḏū,יִלְמְד֗וּthey may learnVerb
3372 [e]wə-yā-rə-’ūוְיָֽרְאוּ֙and fearVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹֽהֵיכֶ֔םyour GodNoun
8104 [e]wə-šā-mə-rūוְשָׁמְר֣וּand observeVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯ,לַעֲשׂ֔וֹתto observeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֖יthe wordsNoun
8451 [e]hat-tō-w-rāhהַתּוֹרָ֥הlawNoun
2063 [e]haz-zōṯ.הַזֹּֽאת׃of thisPro
Hebrew Texts
דברים 31:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַקְהֵ֣ל אֶת־הָעָ֗ם הָֽאֲנָשִׁ֤ים וְהַנָּשִׁים֙ וְהַטַּ֔ף וְגֵרְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִשְׁמְע֜וּ וּלְמַ֣עַן יִלְמְד֗וּ וְיָֽרְאוּ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם וְשָׁמְר֣וּ לַעֲשֹׂ֔ות אֶת־כָּל־דִּבְרֵ֖י הַתֹּורָ֥ה הַזֹּֽאת׃

דברים 31:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
הקהל את־העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את־יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את־כל־דברי התורה הזאת׃

Links
Deuteronomy 31:12Deuteronomy 31:12 Text AnalysisDeuteronomy 31:12 InterlinearDeuteronomy 31:12 MultilingualDeuteronomy 31:12 TSKDeuteronomy 31:12 Cross ReferencesDeuteronomy 31:12 Bible HubDeuteronomy 31:12 Biblia ParalelaDeuteronomy 31:12 Chinese BibleDeuteronomy 31:12 French BibleDeuteronomy 31:12 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 31:11
Top of Page
Top of Page