2 Kings 14:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֖תֶרAnd the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֣יof the actsNoun
558 [e]’ă-maṣ-yā-hū;אֲמַצְיָ֑הוּof AmaziahNoun
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 14:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֖תֶר דִּבְרֵ֣י אֲמַצְיָ֑הוּ הֲלֹא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים ב 14:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אמציהו הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Links
2 Kings 14:182 Kings 14:18 Text Analysis2 Kings 14:18 Interlinear2 Kings 14:18 Multilingual2 Kings 14:18 TSK2 Kings 14:18 Cross References2 Kings 14:18 Bible Hub2 Kings 14:18 Biblia Paralela2 Kings 14:18 Chinese Bible2 Kings 14:18 French Bible2 Kings 14:18 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:17
Top of Page
Top of Page