2 Kings 14:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5062 [e]way-yin-nā-ḡep̄וַיִּנָּ֥גֶףAnd was put to the worseVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הJudahNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
5127 [e]way-yā-nu-sūוַיָּנֻ֖סוּand they fledVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery manNoun
  [lə-’ā-ho-lōw[לְאָהֳלֹו -  
  ḵ]כ] -  
168 [e](lə-’ō-hā-lāw.(לְאֹהָלָֽיו׃to their tentsNoun
  q)ק) -  
Hebrew Texts
מלכים ב 14:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּנָּ֥גֶף יְהוּדָ֖ה לִפְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל וַיָּנֻ֖סוּ אִ֥ישׁ [לְאָהֳלֹו כ] (לְאֹהָלָֽיו׃ ק)

מלכים ב 14:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וינגף יהודה לפני ישראל וינסו איש [לאהלו כ] (לאהליו׃ ק)

Links
2 Kings 14:122 Kings 14:12 Text Analysis2 Kings 14:12 Interlinear2 Kings 14:12 Multilingual2 Kings 14:12 TSK2 Kings 14:12 Cross References2 Kings 14:12 Bible Hub2 Kings 14:12 Biblia Paralela2 Kings 14:12 Chinese Bible2 Kings 14:12 French Bible2 Kings 14:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 14:11
Top of Page
Top of Page