2 Kings 13:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרAnd the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֤יof the actsNoun
3101 [e]yō-w-’āšיוֹאָשׁ֙of JoashNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֔הhe didVerb
1369 [e]ū-ḡə-ḇū-rā-ṯōw,וּגְב֣וּרָת֔וֹand his mightNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwith whichPrt
3898 [e]nil-ḥam,נִלְחַ֔םhe foughtVerb
5973 [e]‘imעִ֖םagainstPrep
558 [e]’ă-maṣ-yāhאֲמַצְיָ֣הAmaziahNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
3808 [e]hă-lō-w-הֲלֽוֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 13:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֤י יֹואָשׁ֙ וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֔ה וּגְב֣וּרָתֹ֔ו אֲשֶׁ֣ר נִלְחַ֔ם עִ֖ם אֲמַצְיָ֣ה מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֑ה הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 13:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יואש וכל־אשר עשה וגבורתו אשר נלחם עם אמציה מלך־יהודה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
2 Kings 13:122 Kings 13:12 Text Analysis2 Kings 13:12 Interlinear2 Kings 13:12 Multilingual2 Kings 13:12 TSK2 Kings 13:12 Cross References2 Kings 13:12 Bible Hub2 Kings 13:12 Biblia Paralela2 Kings 13:12 Chinese Bible2 Kings 13:12 French Bible2 Kings 13:12 German Bible

Bible Hub
2 Kings 13:11
Top of Page
Top of Page