2 Kings 10:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֨תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the actsNoun
3058 [e]yê-hūיֵה֛וּאof JehuNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֖הhe didVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
1369 [e]gə-ḇū-rā-ṯōw;גְּבוּרָת֑וֹhis mightNoun
3808 [e]hă-lō-w-הֲלֽוֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 10:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֨תֶר דִּבְרֵ֥י יֵה֛וּא וְכָל־אֲשֶׁ֥ר עָשָׂ֖ה וְכָל־גְּבוּרָתֹ֑ו הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 10:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי יהוא וכל־אשר עשה וכל־גבורתו הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
2 Kings 10:342 Kings 10:34 Text Analysis2 Kings 10:34 Interlinear2 Kings 10:34 Multilingual2 Kings 10:34 TSK2 Kings 10:34 Cross References2 Kings 10:34 Bible Hub2 Kings 10:34 Biblia Paralela2 Kings 10:34 Chinese Bible2 Kings 10:34 French Bible2 Kings 10:34 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:33
Top of Page
Top of Page