1 Kings 22:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶתֶר֩Now the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֨יof the actsNoun
256 [e]’aḥ-’āḇאַחְאָ֜בof AhabNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh,עָשָׂ֗הhe didVerb
1004 [e]ū-ḇêṯוּבֵ֤יתand houseNoun
8127 [e]haš-šênהַשֵּׁן֙the ivoryNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1129 [e]bā-nāh,בָּנָ֔הhe madeVerb
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5892 [e]he-‘ā-rîmהֶעָרִ֖יםthe citiesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
1129 [e]bā-nāh;בָּנָ֑הhe buildVerb
3808 [e]hă-lō-w-הֲלֽוֹא־notAdv
1992 [e]hêmהֵ֣םthey [are]Pro
3789 [e]kə-ṯū-ḇîm,כְּתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶתֶר֩ דִּבְרֵ֨י אַחְאָ֜ב וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֗ה וּבֵ֤ית הַשֵּׁן֙ אֲשֶׁ֣ר בָּנָ֔ה וְכָל־הֶעָרִ֖ים אֲשֶׁ֣ר בָּנָ֑ה הֲלֹֽוא־הֵ֣ם כְּתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 22:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי אחאב וכל־אשר עשה ובית השן אשר בנה וכל־הערים אשר בנה הלוא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישראל׃

Links
1 Kings 22:391 Kings 22:39 Text Analysis1 Kings 22:39 Interlinear1 Kings 22:39 Multilingual1 Kings 22:39 TSK1 Kings 22:39 Cross References1 Kings 22:39 Bible Hub1 Kings 22:39 Biblia Paralela1 Kings 22:39 Chinese Bible1 Kings 22:39 French Bible1 Kings 22:39 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:38
Top of Page
Top of Page