1 Kings 14:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֛תֶרNow the restNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the actsNoun
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֖םof RehoboamNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־that allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣ר - Prt
6213 [e]‘ā-śāh;עָשָׂ֑הhe didVerb
3808 [e]hă-lō-הֲלֹא־notAdv
1992 [e]hêm-māhהֵ֣מָּהthey [are]Pro
3789 [e]ḵə-ṯū-ḇîm,כְתוּבִ֗יםwrittenVerb
5921 [e]‘al-עַל־inPrep
5612 [e]sê-p̄erסֵ֛פֶרthe bookNoun
1697 [e]diḇ-rêדִּבְרֵ֥יof the ChroniclesNoun
3117 [e]hay-yā-mîmהַיָּמִ֖ים.. .. ..Noun
4428 [e]lə-mal-ḵêלְמַלְכֵ֥יof the KingsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 14:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְיֶ֛תֶר דִּבְרֵ֥י רְחַבְעָ֖ם וְכָל־אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֑ה הֲלֹא־הֵ֣מָּה כְתוּבִ֗ים עַל־סֵ֛פֶר דִּבְרֵ֥י הַיָּמִ֖ים לְמַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃

מלכים א 14:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתר דברי רחבעם וכל־אשר עשה הלא־המה כתובים על־ספר דברי הימים למלכי יהודה׃

Links
1 Kings 14:291 Kings 14:29 Text Analysis1 Kings 14:29 Interlinear1 Kings 14:29 Multilingual1 Kings 14:29 TSK1 Kings 14:29 Cross References1 Kings 14:29 Bible Hub1 Kings 14:29 Biblia Paralela1 Kings 14:29 Chinese Bible1 Kings 14:29 French Bible1 Kings 14:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:28
Top of Page
Top of Page