1 Chronicles 11:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3320 [e]way-yiṯ-yaṣ-ṣə-ḇūוַיִּֽתְיַצְּב֤וּAnd they set themselvesVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-wḵ-בְתוֹךְ־in the midstNoun
2513 [e]ha-ḥel-qāhהַחֶלְקָה֙[that] of parcelNoun
5337 [e]way-yaṣ-ṣî-lū-hā,וַיַּצִּיל֔וּהָand delivered itVerb
5221 [e]way-yak-kūוַיַּכּ֖וּand slewVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6430 [e]pə-liš-tîm;פְּלִשְׁתִּ֑יםthe PhilistinesAdj
3467 [e]way-yō-wō-ša‘וַיּ֥וֹשַׁעand savedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
8668 [e]tə-šū-‘āhתְּשׁוּעָ֥הdeliveranceNoun
1419 [e]ḡə-ḏō-w-lāh.גְדוֹלָֽה׃[them] by a greatAdj
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּֽתְיַצְּב֤וּ בְתֹוךְ־הַחֶלְקָה֙ וַיַּצִּיל֔וּהָ וַיַּכּ֖וּ אֶת־פְּלִשְׁתִּ֑ים וַיֹּ֥ושַׁע יְהוָ֖ה תְּשׁוּעָ֥ה גְדֹולָֽה׃

דברי הימים א 11:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויתיצבו בתוך־החלקה ויצילוה ויכו את־פלשתים ויושע יהוה תשועה גדולה׃

Links
1 Chronicles 11:141 Chronicles 11:14 Text Analysis1 Chronicles 11:14 Interlinear1 Chronicles 11:14 Multilingual1 Chronicles 11:14 TSK1 Chronicles 11:14 Cross References1 Chronicles 11:14 Bible Hub1 Chronicles 11:14 Biblia Paralela1 Chronicles 11:14 Chinese Bible1 Chronicles 11:14 French Bible1 Chronicles 11:14 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:13
Top of Page
Top of Page