Psalm 78:31
639 [e]   31
wə·’ap̄   31
וְאַ֤ף   31
and The wrath   31
Noun   31
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֨ים ׀
of God
Noun
5927 [e]
‘ā·lāh
עָ֘לָ֤ה
came
Verb
  
ḇā·hem,
בָהֶ֗ם
in
Prep
2026 [e]
way·ya·hă·rōḡ
וַֽ֭יַּהֲרֹג
and slew
Verb
4924 [e]
bə·miš·man·nê·hem;
בְּמִשְׁמַנֵּיהֶ֑ם
the fattest
Noun
970 [e]
ū·ḇa·ḥū·rê
וּבַחוּרֵ֖י
and the chosen
Noun
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֣ל
[men] of Israel
Noun
  
 
.
 
 
 3766 [e]
hiḵ·rî·a‘.
הִכְרִֽיעַ׃
and struck down
Verb
Links
Psalm 78:31Psalm 78:31 Text AnalysisPsalm 78:31 InterlinearPsalm 78:31 MultilingualPsalm 78:31 TSKPsalm 78:31 Cross ReferencesPsalm 78:31 Bible HubPsalm 78:31 Biblia ParalelaPsalm 78:31 Chinese BiblePsalm 78:31 French BiblePsalm 78:31 German Bible

Bible Hub
Psalm 78:30
Top of Page
Top of Page